Welkom

Actueel

Basisscholen in Fryslân investeren in Muziekonderwijs

Veel aanvragen ingediend tijdens eerste en tweede aanvraagronde Impuls...

Lees verder

Aftrap Uurcultuur in Dongeradeel

Basisschoolkinderen uit de gemeente Dongeradeel trappen af met de voorstelling...

Lees verder

Iktoon inspiratiebijeenkomsten

in juni zet de landelijke campagne Iktoon amateurkunstenaars in the spotlight

Lees verder

OBS De Opslach uit Wommels tweede bij Onderwijsprijs Friesland

Het project sluit aan bij Leeuwarden- Fryslân 2018, de initiatiefnemers lieten...

Lees verder

Iepen Mienskipsfûns weer open

Vanaf 9 januari is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen.

Lees verder

Tijd voor talent - Tiid foar talint

Kunst en cultuur voor u - Keunst en kulteur foar jo

Lees verder

Nieuwsbrief Keunstwurk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Lees verder

Kulturele Haadstêd

Over Keunstwurk

Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Door te adviseren, ondersteunen en verbinden zorgt Keunstwurk ervoor dat kunst en cultuur in Fryslân vooruit komt en aan kracht wint. 

Keunstwurk is er voor alle Friezen die zich met kunst bezig houden, of dat nu beroepsmatig is of in de vrije tijd. Daarnaast is Keunstwurk actief in het onderwijs. Ook gemeenten, maatschappelijke instellingen en culturele organisaties kunnen een beroep op Keunstwurk doen.

Databank

Keunstwurk biedt een databank aan met een overzicht van in Friesland actief zijnde vormgevers, kunstenaars, regisseurs, dansers/choreografen en dirigenten.