Stipelrûnte

De Stipelrûnte (korenfestival) vindt plaats op zaterdag 25 mei 2013 in de regio Oudehorne/Nieuwehorne e.o.
 
Deelnemende koren:
Aan Lager Wal - Hurdegaryp, Mingd Koar Aldtsjerk - Aldtsjerk, Allégresse - Drachten, Theaterkoor Animato - Leeuwarden, Chr. Bildts Dubbelkwartet - St. Annaparochie, Chr. Bildts Mannenkoor - St. Annaparochie, De Boegspetters - Harlingen, Vocaal Kwartet Cantamore - Zuidwest Friesland, Capella Novum - Joure, Claribel - Drachten, Con Amore Musica - Bolsward, Different Sound - Minnertsga, Eigenwijs - Goutum, Fair Maidens - Sneek, Femm'tet - Menaam, First Beat - Leeuwarden, The Forebitter Men - Leeuwarden, Groep Forte - Makkum, The Frisian Harmonizers - Leeuwarden, Fries Jongerenkoor, Froulju oer de Flier, Goutum-Hurdegaryp-Oranjewoud,  Halleluja - Parrega, Her & Der Koor - Leeuwarden, Heusj - Ferwert, Hortus Vocalis - Heerenveen, De Ie-sjongers - De Feanhoop, Interlude - Gorredijk, Jubilate Deo - Driezum-Wâlterswâld, Kapsones - Heeg, Kerkkoor Te Wûnderlik - Lippenhuizen, Koarbiznizz - Joure, Koorbusiness - Leeuwarden, Laus Deo - Sumar, Leeuwarder Mannenkoor - Leeuwarden, The Local Vocals - Echten, De Lofstem - Schraard e.o., Looft den Heer - Oude Bildtzijl, Martini Majeur - Sneek, Musica Maria - Menaam, Nea Tocht - Haskerhorne, Net Seure Mar Sjonge - Warns, Nocht en Wille - Marsum, Orpheon - Harlingen, Panta Rhei - Mantgum, Panties & Bretels - Leeuwarden, Plattelandsvrouwenkoor Scherpenzeel, De Reade Hoeke - Heerenveen, Scheppingsgave - Witmarsum, Sjaloom - Hallum, Sjema - Sneek, Sjongnocht - Oudehorne/Nieuwehorne, 't Skarsterkoar - Joure, Solid - Harlingen, Stim - Reitsum, Sweelinck Cantorij - Sitens, Switch - Leeuwarden, Top- en Twelsjongers - Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tussen Wal en Schip - Hurdegaryp, Viva Vox - Friens, Popkoor Wergea - Wergea, It Woldinghekoar - Wûns, Balkankoor Zaedno - Leeuwarden
 
Locaties
PKN Kerk - Jubbega, Doopsgezinde Kerk - De Knipe, Nij Brongergeatsjerke - De Knipe, Thomastsjerke - Katlijk, Skoattertsjerke - Oudeschoot, Tsjongertsjerke - Mildam, PKN Kerk - Nieuwehorne, PKN Kerk - Oudehorne
 
Workshops
Workshops "Zingend bewegen, bewegend zingen" o.l.v. Mirjam Cornelisse om 11.00, 12.20, 13.40 en 15.00 uur in Doarpshûs De Kiekenhof te Nieuwehorne
Deelname gratis
Maximum aantal deelnemers per workshop is 30, als toehoorder bent u altijd welkom.

Presentatie 4 nieuwe Friese eenakters
11.40-12.20 - Us Sytse, dy kin fytse - Keimpe Vlietstra - Tsjongertsjerke, Mildam
12.40-13.20 - Trammelant - Tineke Hoekstra - Skoattertsjerke, Oudeschoot
13.40-14.20 - Reina en Kinge - Froukje Reitsma - Nij Brongergeatsjerke, De Knipe
15.00-15.40 - Dus, jim heit soop? - Anja Steegstra - PKN Kerk, Jubbega
 
Afsluiting
Van 16.30-17.30 uur  uur is de afsluiting m.m.v. de deelnemende koren, fanfare en boerenkapel De Vrije Fries bij Sportcomplex ONH te Nieuwehorne.

Organisatie: Keunstwurk/SAKO Friesland i.s.m. Sjongnocht uit Oude-/Nieuwehorne

BijlageGrootte
ROOSTER STIPELRÛNTE 25 MEI 2013 def..pdf201.93 KB
KAART - definitief.pdf304.13 KB
Beskriuwing 4 nije fryske 1akters def..pdf166.4 KB
In Mienskiplike taal - zonder piano.PDF1.14 MB