Vormgevingsprijs Fryslân 2017

Er zijn vijftig aanmeldingen voor de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving van de Provincie Fryslân die wordt uitgereikt op 10 november 2017

                                                      Claudy Jongstra winnaar 2015

VREDEMAN DE VRIES
VORMGEVINGSPRIJS 2017

De Provincie Fryslân reikt in 2017 voor de negende keer de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving uit. De vormgevingsprijs wordt uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een opdrachtgever en een ontwerper. Daarbij staan het proces en het doel van vormgeving voorop en daarmee de relevantie en maatschappelijke rol van wat vormgeving en design kunnen bijdragen. De Provincie hoopt met deze prijs een impuls te geven aan de ontwikkeling en belangstelling voor vormgeving en design in Fryslân.  De Vredeman de Vries prijs van de Provincie Fryslân is een jaarlijkse prijs voor architectuur en vormgeving, het ene jaar voor architectuur en het andere jaar voor vormgeving. 

Prijs voor Vormgeving
Alle voorkomende disciplines van ontwerpen en vormgeving kunnen in aanmerking komen voor de Vormgevingsprijs 2017. Het gaat om gerealiseerde ontwerpen die zijn ontstaan vanuit een opdracht of zijn gemaakt op eigen initiatief van de ontwerper. De jury nomineert inzendingen in een tijdens de jurering vast te stellen indeling van categorieën. Uit de nominaties kiest de jury een uiteindelijke prijswinnaar die tijdens de prijsuitreiking op 10 november 2017 bekend zal worden gemaakt. Het team, bestaande uit de ontwerper en opdrachtgever van het winnende ontwerp, ontvangt een bedrag van € 5000 en een oorkonde. Daarnaast zijn vijf bedragen van € 500,- per combinatie beschikbaar voor eervolle vermeldingen.  

De voorgedragen jury die door de provincie is benoemd bestaat dit jaar uit:
      -     Lonny van Ryswyck, product ontwerper (Atelier NL)
      -     Yu-Lan van Alphen, programmamanager (stichting DOEN)
      -     Robert-Jan Hofhuis, grafisch ontwerper
      -     Arjen Boerstra, ruimtelijk ontwerp / beeldend kunstenaar
      -    Tim Vermeulen, programmamanager (dutch design foundation).

Aanmeldingen
Er zijn dit jaar vijftig aanmeldingen. Opvallend daarbij is dat ruim de helft daarvan kan worden gekenschetst als maatschappelijk verantwoord design. Duurzaamheid en sociaal maatschappelijke onderwerpen voeren de boventoon. Dat sluit aan bij de ontwikkeling die op het gebied van design gaande is.
Op 28 juni wordt aan de inzenders bekend gemaakt welke ontwerpen de jury heeft geselecteerd voor de jurering. Na de jurering krijgen de geselecteerde deelnemers bericht over de nominaties. De prijsuitreiking vindt plaats in het Provinciehuis op vrijdagmiddag 10 november 2017.

Bij de prijsuitreiking zal een special van De Moanne verschijnen over de Vormgevingsprijs van de Provincie Fryslân. Er zal ook dit jaar gelegenheid zijn om een stem uit te brengen voor De Moanne Publieksprijs via de site vormgevingsprijs.frl

Waar denk je aan bij design of vormgeving?
Kennelijk is dat niet zomaar voor iedereen hetzelfde, wat betekent het voor jou? Wat is de waarde en betekenis van design of vormgeving. Laat het weten, plaats jouw quote op de site vormgevingsprijs.frl
In de speciale uitgave van De Moanne over de vormgevingsprijs van de Provincie Fryslân zal een selectie van de mooiste quotes worden opgenomen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Roelof Koster, adviseur vormgeving/design bij Keunstwurk via: r.koster@keunstwurk.nl of telefonisch 058 234 34 34

BijlageGrootte
Informatie VdVprijs 2017.pdf72.65 KB
ReglementDeelname2017.pdf88.02 KB
JuryVdVprijs2017.pdf10.48 KB
Overzicht jaren Vormgevingsprijs Fryslân.pdf275.8 KB