Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst 2017


De provincie Fryslân looft dit jaar voor de zevende keer de GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst uit. Deze prijs zal toegekend worden aan een professioneel beeldend kunstenaar, bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân. Deze ontwikkeling moet zich hebben gemanifesteerd binnen de termijn van twee volle kalenderjaren (2015/2016) voorafgaand aan het jaar dat de prijs wordt uitgereikt.

Werkwijze
Een vakjury maakt een groslijst vooraf op basis van de ingestuurde documentatie. Bij een tweede selectie worden drie kunstenaars genomineerd. Hieruit kiest de jury één kunstenaar. De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van € 4.000,-, een oorkonde en een tentoonstelling in het Fries Museum. De twee overgebleven genomineerde kunstenaars ontvangen elk € 500,- als aanmoediging.

Bekendmaking winnaar
De bekendmaking zal plaatsvinden op 3 november 2017 in het Fries Museum.

Juryleden
De juryleden voor de Gerrit Benner Prijs zijn Toos Arends, Hans van Bentem, Mariette Dölle, Rudy Hodel en Yasmijn Jarram.

Inzenden t/m dinsdag 1 augustus 2017
Belangstellenden die in aanmerking willen komen voor deze prijs kunnen het hiervoor bestemde documentatiemateriaal en de daarbij behorende motivatie (zie reglement) tot uiterlijk dinsdag 1 augustus inzenden naar het onderstaande adres. Je ontvangt een bevestiging van deelname.

KEUNSTWURK
t.a.v. Geartsje de Vries                                                 Bezoekadres:
Postbus 1288                                                                 Wissesdwinger 1
8900 CG Leeuwarden                                                   8911 EK  Leeuwarden

Let op: Keunstwurk is gesloten van 7 t/m 25 augustus 2017!

Onder verantwoordelijkheid van het Fries Museum wordt een presentatie samengesteld van het werk van de winnaar. Deze presentatie wordt in combinatie met de prijsuitreiking in het Fries Museum geopend.

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Petra Berbée, adviseur beeldende kunst bij Keunstwurk via: cp.berbee@keunstwurk.nl. of telefoonnummer: 058-2343434.

BijlageGrootte
REGLEMENT GERRIT BENNER PRIJS VOOR BEELDENDE KUNST.pdf159.55 KB