Stipelrûnte 2015

Keunstwurk organiseert voor SAKO Friesland in 2015 voor de 14e keer de Stipelrûnte. Op verzoek van de mede organiserende koren Berltsumer Cantorij "Belcanto" en Berltsumer Mannenkoor "Sjongendewiis" is de Stipelrûnte deze keer in de gemeente Menameradiel.

Datum: zaterdag 30 mei 2015
Aanvangstijd: 10.00 uur
Afsluiting:  ongeveer 16.30 uur in het Hemmemapark te Berltsum (bij slecht weer Kruiskerk, Berltsum)

Op deze dag, waarop de koorzang centraal staat, kan men ook genieten van cultuurhistorie.
De gezamenlijke dorpsbelangen in Menameradiel hebben een boekwerkje uitgegeven, waarin de zeer rijke historie en de ontstaansgeschiedenis van het landschap beschreven zijn.
Er ligt een prachtig fietspadennet tussen de locaties waar gezongen wordt.

De organiserende koren in Berltsum  stellen u ruimschoots in de gelegenheid om van al dit moois te genieten.

De Stipelrûnte is een laagdrempelig korenfestival, zonder jurering.
Deelnemende koren verzorgen een afwisselend programma van ongeveer twee keer 15 minuten (podiumtijd per is 20 minuten inclusief op en af). Uitvoering vindt plaats op twee verschillende locaties.

  • Alle soorten koren doen mee, van klassiek, pop, smartlappen, tot shanty.
  • Van koren die meedoen aan de Stipelrûnte wordt verwacht dat ze zelf voldoen aan hun verplichtingen ten opzichte van de BUMA. Dit kan door middel van het lidmaatschap van een zangersbond (graag opgeven bij welke bond het koor is aangesloten) of door rechtstreekse afspraken met de BUMA
  • Bezoek en deelname aan de Stipelrûnte is geheel op eigen risico!


Deelnemende zanglocaties:

Koepelkerk
Berltsum

Kruiskerk
Berltsum

Salviuskerk (d' Alde Wite)
Dronryp

Ioannis Theatertsjerke
Wier

H. Pontianuskerk
Marsum

Protestantse Kerk
Menaam

Protestantse Kerk
Ingelum

 

 

 

 

 

Sint Martinuskerk
Bitgum

Doopsgezinde Kerk
Berltsum
 

Tevens vinden er optredens plaats bij:
-    Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V., De Bodde 5, 9044 LA  Bitgum

 

Wandelexcursies
Bovendien zullen in het oude Berltsum -de twaalfde stad in Fryslân-  en het Hemmemapark wandelexcursies gehouden. In het Hemmemapark is o.a. een aboretum met 90 rassen hoogstamfruit.
Aanvang: 12.10 uur en 15.20 uur
Start: Kruiskerk, Berltsum

Workshops
In de Doopsgezinde Kerk te Berltsum zijn diverse vrij toegankelijke workshops:
-   "Meer en minder met je stem" door Jannie Geertsma
-   podiumpresentatie door Piety Hooghiemstra (3x)
Mocht u zeker willen zijn van deelname, dan kunt u zich aanmelden via a.kooistra@keunstwurk.nl
Vol = vol!

Workshop "Meer en minder met je stem"
Wil je meer of misschien juist minder met je stem? Vraagt je dirigent je om wat luider te zingen of ben jij degene die altijd boven alles uit te horen is?
In deze workshop gaan we ontdekken en onderzoeken waar de grenzen van je stem liggen. Wat is jouw zachtste, luidste, hoogste, laagste, rondste, helderste, omfloerste, kernachtigste, mooiste, lelijkste, liefste, gemeenste toon?
We doen oefeningen vanuit verschillende invalshoeken, zoals stemaspecten, je gevoel, de context van een verhaal of lied, zingen vanuit je lijf. We gaan aan de slag met de hele groep en werken af en toe iets uit in tweetallen.
Ik hoop je te mogen begroeten op 30 mei!

Jannie Geertsma

maximaal 24 deelnemers (vol = vol - doe je mee, dan volg je de hele workshop)
45 minuten
10.00-10.45 uur
locatie: Doopsgezinde kerk, Vermaningstrjitte 3, 9041 BR Berltsum

Workshop "Podiumpresentatie"
docent: Piety Hooghiemstra

3 x een workshop van 40 minuten
deelnemers: afzonderlijke koorzangers
aantal deelnemers: minimaal 14 en maximaal 20
tijden:
- 12.00-12.40 uur
- 13.20-14.00 uur
- 14.40-15.20 uur
locatie: Doopsgezinde Kerk, Vermaningstrjitte 3, 9041 BR  Berltsum

 

Expositie / open atelier / open huis / open tuin

  • Expositie Klaske Atema uit Bitgummole in het Centrum in Berltsum (naast de Koepelkerk)
  • Open atelier Hilly Stellingwerf, Wettertún 2, 9041 VN Bertlsum
  • Tuin en winkeltje Anneke Faber, Berltsumerdyk 8, 9044 MA Bitgum
  • Open huis: Radio Eenhoorn, de lokale omroep voor de gemeenten Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel
Radio Eenhoorn houdt het weekend van 30 en 31 mei Open Huis.
We zijn live programma’s aan het uitzenden en willen u graag laten zien hoe dit in zijn werk gaat.

Neem onze studio aan de Mieddyk 29a in Menaam in uw route op.(van Menaam naar Dronryp)
Tussen 10.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom.
De medewerkers verheugen zich op uw komst.

Afsluiting
De afsluiting van de dag wordt gehouden in het Hemmemapark te Berltsum (aanvang 16.30 uur). U kunt er fietsend, wandelend en ook met de auto komen.

Voor de afsluiting zijn twee twee unieke slotliederen gecomponeerd:

  • Menameradielliet - tekst en melodie-idee: Durk Dijkstra, arr: Feike van Tuinen
  • Stipelliet 2015 -  tekst en melodie: Douwe Douma, arr. Feike van Tuinen

Aan de afsluiting werken tevens mee: Vocaal Ensemble Collage uit Dokkum en Different Sound uit Minnertsga.

De Stipelrûnte zal worden afgesloten door Tom van Mourik,  burgemeester van de gemeente Menameradiel.
Aan het eind van de bijeenkomst worden beide “slotliederen” gezongen.

Bij slecht weer vindt de afsluiting plaats in de Kruiskerk te Berltsum.

BijlageGrootte
Stipelliet 2015 koorpartij PDF.pdf184.27 KB
Menameradielliet 2015 in F koorpartij PDF.pdf314.04 KB
Kaart convertjpgpdf.net-230438-931b7.PDF1.11 MB
Rooster programmaboek 2015 - 28 mei 2015.pdf124.19 KB