Wo 11 oktober | Debat Dwarskijkers over Ontwerpen voor de Toekomst

DWARSKIJKERS- Lezingen en debatten op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij


Woensdag 11 oktober | Ontwerpen voor de Toekomst
Over de mienskip als ideale leeromgeving

Ook bij het vormgeven van de toekomst geldt: jong geleerd is oud gedaan. Hoe kun je creativiteit inzetten bij het ontwerpen van ideeën voor de toekomst? En hoe kunnen kinderen en jongeren het verschil maken door duurzame oplossingen te ontwerpen voor vraagstukken in hun eigen leefomgeving? Vragen als deze vormen het uitgangspunt voor de op kinderen en jongeren gerichte methode Ontwerpen voor de Toekomst.

Dit sluit naadloos aan bij actuele beleidsdoelstellingen van het onderwijs om meer maatschappelijke verbindingen te maken en de nieuwe generatie vaardigheden mee te geven die haar weerbaar maakt voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Technologie, duurzaamheid en doe-democratie zijn daarbij belangrijke thema’s. Maar hoe geef je dat praktisch vorm op school en in de vrije tijd? Het programma De Reis, een initiatief van Keunstwurk en onderdeel van LF2018, neemt scholen mee op deze creatieve ontdekkingstocht.

Op woensdag 11 oktober 2017 organiseert Keunstwurk in dit kader samen met CAL-XL, The Beach en het FryskLab een nieuwe Dwarskijkers over 'Ontwerpen voor de Toekomst'. In drie inspirerende lezingen lichten aanjagers uit Friesland, Arnhem en Amsterdam hun initiatieven toe. In het tweede deel van de avond pitchen drie teams van Friese scholen en hun wijkpartners de resultaten die eerder op de dag in ontwerp-workshops zijn ontstaan. Een panel van deskundigen op gebied van onderwijs, welzijn en methodiek gaat naar aanleiding van de pitches met het publiek in debat over het belang en de toekomst van deze methode. Qua locatie blijven we dicht bij het onderwijsthema, we zijn te gast bij het Friesland College in Leeuwarden.

Workshops voor scholen op 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur
Voorafgaand aan het avondprogramma vindt er van 14.00 tot 17.00 uur een ontwerp-workshop plaats. Er is ruimte voor drie teams die de ambitie hebben om een ontwerptraject in de eigen leefomgeving te starten of daar al mee bezig zijn. Een team kan een mix zijn van docenten, techneuten, kunstenaars, wijkpartners, betrokken ouders en andere dwarskijkers. Doel van de workshop is een extra impuls te geven aan het eigen ontwerptraject, ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Lees hier meer

 Datum en tijd: woensdag 11 oktober van 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Friesland College, gebouw Triangel. Julianalaan 97, Leeuwarden.
Kosten: € 7,50 (studententarief € 5,00)
Diner: om 18.00 uur is er de mogelijkheid gezamenlijk te dineren. Kosten: € 15,00 per persoon (exclusief consumpties). Aanmelden voor het diner kan tot en met 5 oktober.

Programma

  • Lidwin van Grunsven van Kunstbedrijf Arnhem over het programma ‘Ontwerpen voor de Toekomst in Arnhem – creërend leren in je eigen leefomgeving
  • Aan Kootstra, projectleider bij Bibliotheekservice Fryslând / FryskLab over Het project Impact door Connectie op School – ontwerpworkshops rond ‘open design’.
  • Mira de Graaf van The Beach over het programma Gangmakers -  hoe sustainist design kan bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving

Na een korte pauze wordt de avond vervolgd met drie pitches vanuit de middagworkshop, een paneldiscussie en debat. In het panel nemen plaats:

  • Adelien Burema, stafmedewerker onderwijs bij PCBO Tytsjerkadiel en actief binnen het platform Next Level School (investeren in de school van de toekomst)
  • Eelke Nutma, manager welzijn bij Stichting Welzijn Het Bolwerk en lid van de redactieraad van De Reis
  • Emiel Copini, onderzoeker en docent bij Rijksuniversiteit Groningen, de NHL, Hanzehogeschool en ArtEZ hogescholen en adviseur bij Keunstwurk, expert Cultuur in de Spiegel

 

 

 

Meer lezen over dit thema? Rond 7 oktober verschijnt de nieuwe editie van De Moanne met daarin een artikel over ‘Ontwerpen voor de Toekomst’ door Sikko Cleveringa.

Meer dwarskijkers?

Woensdag 13 december - Slow Art | Over de kunst van traagheid en stilte
Als kunst een katalysator is van maatschappelijke ontwikkeling zou dat niet altijd over versnelling moeten gaan maar juist ook over vertraging. Juist Friesland heeft veel met dat thema. We besteden o.a. aandacht aan het Reis project ‘Traageisende hulp’ van het Medisch Centrum Leeuwarden en Circus Engelbrecht en andere Slow Art projecten in het kader van LF2018. Hoe traag of stil kan je het krijgen?

 

Foto: Zefanja Hoogers