Algemene voorwaarden Kunstenaars

Voorwaarden inschrijving professioneel werkzame beeldend kunstenaars in Fryslân

[ 1 Doel
Beeldend kunstenaars.keunstwurk.nl is een digitaal overzicht van de in Fryslân woonachtige professioneel werkzame beeldend kunstenaars met gegevens en voorbeelden van werk. Het doel is een zo volledig mogelijk overzicht te geven en activiteiten te genereren voor opdrachtgevers of andere doelgroepen.

[ 2 Werkwijze
Beeldend kunstenaars kunnen deelnemen door zelf een account aan te maken op beeldend kunstenaars.keunstwurk.nl, gegevens in te vullen en voorbeelden van werk te uploaden. Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gegevens worden bijgewerkt of afbeeldingen worden vervangen.

[ 3 Criteria en toetsing
Een beeldend kunstenaar die zich aanmeldt op beeldend kunstenaars.keunstwurk.nl behoort te voldoen aan criteria op het gebied van beroepsmatigheid en beschikbaarheid. Deze criteria worden door Keunstwurk na de inschrijving beoordeeld op basis van de door de beeldend kunstenaar verstrekte gegevens en worden in onderlinge samenhang gewogen. Pas na goedkeuring zal het profiel verschijnen op de website. Als iemand niet voldoet aan de criteria kan hij/zij zich na een jaar opnieuw aanmelden. Voor onlangs afgestudeerden gelden dezelfde criteria maar er wordt rekening gehouden met het feit dat zij net de academie hebben verlaten.

[ 4 Beroepsgerichte opleiding en scholing
De beeldend kunstenaar vermeldt bij aanmelding een voltooide vakopleiding, (postacademische) cursussen, workshops, symposia

[ 5 Beroepsmatige en vakmatige activiteiten
Beroepsmatigheid blijkt uit de bestede tijd aan vakgerichte activiteiten, marktgerichte en publieke activiteiten, frequentie, aard en plaats van exposities, deelname aan projecten en manifestaties, inschrijvingen voor opdrachten, aansluiting bij een beroeps-of vakvereniging, bestuurs-en commissiewerkzaamheden of andere nevenactiviteiten die verband houden met het vak,

[ 6 Erkenning kunstenaarschap
Erkenning kunstenaarschap blijkt uit exposities, recensies, aankopen, door particulieren, overheden, kunstinstellingen (musea, kunstuitlenen) en bedrijven, verstrekte prijzen, beurzen, stipendia, subsidietoekenningen en publicaties.

[ 7 Beeldend kunstenaar en vormgever
Een beeldend kunstenaar die vormgeving als nevenactiviteit heeft, kan als vormgever met zijn of haar gegevens staan vermeld op vormgevers.keunstwurk.nl met uitsluitend afbeeldingen die ook die vormgevingsactiviteit illustreren.

[ 8 Ingevoerde gegevens
De gegevens die worden ingevoerd door de beeldend kunstenaar mogen op geen manier hatelijk of discriminerend van aard zijn. De gegevens van deze website zijn beschikbaar voor mensen van alle leeftijden en mogen kinderen geen schade aandoen.

[ 9 Afbeeldingen
Een beeldend kunstenaar kan maximaal 10 afbeeldingen tonen in beeldend kunstenaars.keunstwurk.nl die overeenkomen met de opgegeven discipline(s) of werkgebieden. Keunstwurk behoudt het recht om afbeeldingen te kunnen verwijderen die niet representatief zijn voor de opgegeven informatie of die door bezoekers als beledigend worden ervaren.

[ 10 Rechten op afbeeldingen
De beeldend kunstenaar die afbeeldingen op beeldend kunstenaars.keunstwurk.nl plaatst beschikt ook over het auteursrecht op die afbeeldingen. Keunstwurk is niet aansprakelijk voor ten onrechte geplaatste afbeeldingen.

[ 11 Gebruik van de website
De deelnemer die zich aanmeldt mag geen illegale of frauduleuze activiteiten uitvoeren op deze website. Hij of zij mag de website geen schade aandoen door een virus of op een andere manier

[ 12 Gebruik gegevens
De beeldend kunstenaar die een profiel wil aan maken, mag geen persoonlijke gegevens van anderen gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon.
De deelnemer stemt in met het openbaar maken van informatie op beeldend kunstenaars.keunstwurk.nl via het invullen van gevraagde gegevens bij aanmelding. Keunstwurk gebruikt gegevens verder uitsluitend intern voor eigen projecten of het informeren van beeldend kunstenaars over ontwikkelingen. Keunstwurk stelt de gegevens niet beschikbaar voor gebruik door derden.

[ 13 Akkoord voorwaarden
Voor deelname aan beeldend kunstenaars.keunstwurk.nl is het noodzakelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden. Als er aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan dan kan het profiel worden verwijderd.