Menu
Mijn Keunstwurk

Cultuureducatie

Cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren in Fryslân

Keunstwurk werkt aan beter en structureel cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren in Fryslân, want leren door kunst en cultuur maakt je slimmer, vaardiger en zelfbewuster. Het stelt je in staat om je te ontwikkelen tot een creatieve en kritische volwassene die klaar is voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

We doen dat namens de provincie Fryslân, door het verbinden van scholen met gemeenten, kunstencentra, cultuurprofessionals en culturele instellingen. Daarnaast dragen we bij aan deskundigheidbevordering van leerkrachten, (kunstvak)docenten en cultuurprofessionals en ontwikkelen we samen met het onderwijs doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs.

Bij Keunstwurk hebben we twee teams die zich bezighouden met cultuuronderwijs: KEK (voor het primair onderwijs) en VOCO (voor het voorgezet onderwijs). Allebei met een eigen platform.

KEK – basisonderwijs

KEK (KultuerEdukaasje mei Kwaliteit) is het platform van Keunstwurk voor cultuureducatie in het basisonderwijs in Fryslân. KEK geeft daar, samen met o.a. de Friese kunstencentra en kunstinstellingen, uitvoering aan het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CmK). Hoe? Door leerkrachten en vakdocenten te inspireren en te trainen. Zo kunnen zij de kinderen begeleiden bij het geven van betekenis aan wat ze maken en meemaken. Altijd vanuit de verbinding tussen kunst, cultuur en taal, procesgericht, onderzoekend, creatief en vanuit ieders talent.

VOCO – voortgezet onderwijs

VOCO (VOortgezet CultuurOnderwijs) is het platform van Keunstwurk voor cultuureducatie op middelbare scholen in Fryslân en helpt scholen om hun kunst- en cultuuronderwijs breed en duurzaam in te richten. Dit doet VOCO door te informeren, adviseren en begeleiden. VOCO focust zich op cultuuronderwijs wat aansluit bij de school en de belevingswereld van de leerlingen in co-creatie met kunstencentra en cultuurprofessionals.

Contactpersoon
Jan Sietse HaarsmaCoördinator Cultuureducatie
Werkdagen:ma, di, do
Telefoon:058 234 34 99