Mijn Keunstwurk

Aanmelden online Stipe cursus | Kickstart voor je idee – start 17 sept. 2021

Keunstwurk behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de workshops te annuleren. Hiervoor wordt een termijn gesteld van één week. 

  • Persoonsgegevens

  • Voorwaarden

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe
Werkdagen:ma, di
Telefoon:06 48497086