Menu
Mijn Keunstwurk

Aanmelden voor cursus ‘Samen Slim Deelnemers Werven’ | start 2 nov 2022

Exclusief voor verenigingen en personen die werkzaam zijn in de amateurkunst in de regio Noard-West Fryslân

Keunstwurk behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de cursus te annuleren. Hiervoor wordt een termijn gesteld van één week. 

Aanmelden

  • Prijs: