Menu
Mijn Keunstwurk

Aanmelden voor een Moetingsjûn Koren

Keunstwurk behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de activiteit te annuleren. Hiervoor wordt een termijn gesteld van 1 week.