Mijn Keunstwurk

Aanmelden webinar | Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – 11 mei 2021

Keunstwurk behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het webinar te annuleren. Hiervoor wordt een termijn gesteld van één week.

Aanmeldformulier webinar | WBTR - 11 mei 2021