Mijn Keunstwurk

Keunstwurk steunt JEUGDFONDS CULTUUR

29 april 2015

Keunstwurk is sindskort ambassadeur van het Jeugdfonds Cultuur Friesland. Het Jeugdfonds Cultuur Friesland is in 2013 van start gegaan in Leeuwarden en inmiddels zijn er nog 14 andere gemeenten aangesloten:

Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of  instelling voor actieve kunstbeoefening. In Nederland zijn er ruim 400.000 kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld.

Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.

Met uw hulp geeft het Jeugdfonds Cultuur Friesland deze kinderen een steuntje in de rug.

Geld aanvragen gaat als volgt:

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.jeugdfondssportencultuur.nl  of mailen naar de consulent Ilse Schreur friesland@jeugdfondscultuur.nl.

Jeugdcultuurfonds werkwijze
Donate, Laurette en Ralf over het Jeugdcultuurfonds