Mijn Keunstwurk

Kunst Versterkt: expeditie en keukentafelgesprek Zorg en Welzijn

25 februari 2016

Ook dit jaar organiseert Keunstwurk vanuit het programma Kunst Versterkt een aantal expedities en keukentafelgesprekken waarin de rol van de kunsten in de samenleving centraal staan. Dit voorjaar richt het programma zich op het thema Zorg en Welzijn. 

Het programma bestaat uit een inspirerende expeditie rondom het project ‘Dans, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder’ van Stichting DeDansDivisie en een keukentafelgesprek waarin de vraag centraal staat hoe de kunst- en zorgsector elkaar kunnen versterken.

Voor wie?
Het programma is een vervolg op de netwerkbijeenkomsten die vorig jaar zijn georganiseerd voor de sector Zorg & Welzijn door CH2018 en Keunstwurk. De activiteiten zijn verder bedoeld voor:

Expeditie Stichting DeDansDivisie
Choreograaf Marlien Seinstra maakt de dansvoorstelling ‘Dans, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder’ met professionele dansers en mensen met de ziekte van Parkinson. Hiermee wil Stichting DeDansDivisie mensen met deze ziekte de kans geven om zich te ontwikkelen tot danser in een artistieke productie. De mogelijkheden en onmogelijkheden van deze ziekte vormen de rode draad in de voorstelling.  De Stichting heeft als doel respect en begrip te creëren voor de ziekte van Parkinson.

De expeditie rondom dit project bestaat uit een inleidende avond en een bezoek aan de voorstelling:

Kosten: € 20,- / studenten € 14,- (bij vertoning geldige studentenkaart)
(inclusief consumpties op 5 april en toegangskaart voorstelling)

Keukentafelgesprek Kunst & Zorg en Welzijn
Tijdens dit keukentafelgesprek staat de vraag centraal hoe kunstenaars en zorgaanbieders kunnen samenwerken door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden die door deelnemers  zelf worden ingediend. Doel van de avond is om elkaars manier van denken en werken te leren kennen en te ontdekken wat je vanuit verschillende sectoren voor elkaar kunt betekenen.

Aanmelden voor het keukentafelgesprek is niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rozemarijn Strubbe via Rozemarijn.Strubbe@keunstwurk.nl

Datum woensdag 20 april
Tijd van 16.00 - 18.00 uur
Locatie De Friesland Zorgverzekeraar, Harlingertrekweg 53, 8913 HR Leeuwarden (gratis parkeren)
Kosten Deelname is gratis