Mijn Keunstwurk

Subsidieregeling voor coronamaatregelen maatschappelijke sector

1 september 2020

Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door. Gelukkig maar, want zij spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Om aan de coronarichtlijnen te voldoen, moeten zij kosten maken. Zoals bijvoorbeeld de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen of extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. De Provincie Fryslân opent daarom de 'Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân', die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met Doarpswurk, Sport Fryslân en Keunstwurk.

De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, amateur sportaanbieders, amateur kunstaanbieders en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Hoofdlijnen van de regeling:

Met de subsidie proberen we het maatschappelijk leven ‘troch de tiid’ te helpen. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân.

Medewerkers van Streekwurk, Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân bieden ondersteuning bij de aanvraag. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de provincie.

Meer informatie
Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe
Werkdagen:ma, do
Telefoon:06 48497086