Mijn Keunstwurk

Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019

14 februari 2019

De Provincie Fryslân reikt op vrijdag 4 oktober 2019 voor de tiende keer de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving uit. De Provincie hoopt met deze prijs een impuls te geven aan de ontwikkeling en de belangstelling voor vormgeving en design in Fryslân. De Vredeman de Vries prijs is een jaarlijkse prijs voor architectuur en vormgeving, het ene jaar voor architectuur en het andere jaar voor vormgeving.

De vormgevingsprijs wordt uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een opdrachtgever en een ontwerper. Daarmee staan het proces en het doel van vormgeving voorop en daarmee de relevantie en maatschappelijke rol van wat vormgeving en design kunnen bijdragen.

Prijs
De winnaar (combinatie van ontwerper en opdrachtgever) ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. Daarnaast zijn vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

Voorwaarden deelname
Je kunt deelnemen aan de prijs als ontwerper en opdrachtgever samen, of als zelfproducerende vormgever. Voorwaarde voor deelname is dat de ontwerper óf opdrachtgever in Fryslân is gevestigd en dat het ontwerp ná 1 maart 2017 is gerealiseerd.

Aanmelden
Aanmelden kan tot maandag 15 april 2019. Let op: er kan één inzending per aanmeldformulier worden ingezonden. Lees hier het reglement.

Aanmelden

Voorselectie

Nadat je aanmelding is bevestigd, lever of stuur je vóór 19 april je documentatie in voor de voorselectie over het ontwerp of product. Deze documentatie kun je digitaal aanleveren als pdf en dient te bestaan uit gegevens over het ontwerp en foto’s waarop het eindresultaat duidelijk is weergegeven.

Voorafgaand aan de feitelijke jurering maakt de jury een voorselectie op basis van ingestuurde documentatie en afbeeldingen. De inzendingen worden door de jury aan de hand van criteria beoordeeld op artisticiteit, maatschappelijke en economische relevantie. De beoordelingscriteria zijn: ontwerpproces, concept en idee, beeldende kwaliteit, produceerbaarheid en de samenhang tussen deze eigenschappen.

Bekendmaking selectie jury

Op 15 mei wordt aan de inzenders bekend gemaakt welke ontwerpen de jury heeft geselecteerd voor de jurering. Na de jurering krijgen de geselecteerde deelnemers bericht over de nominaties.


Jury

De jury nomineert inzendingen en kiest de uiteindelijke prijswinnaar. De jury bestaat dit jaar uit:

Tips?

Heb je de afgelopen twee jaar een opvallend nieuw ontwerp gezien waarvan je vindt dat de jury dat moet zien? Tip ons en wij zorgen dat de ontwerper of opdrachtgever een uitnodiging voor deelname krijgt! Je kunt de ontwerper of opdrachtgever ook vragen zelf even met Keunstwurk contact op te nemen.

Informatie uitreiking

Datum Vrijdag 4 oktober 2019
Tijd Middag (exacte tijd volgt nog)
Locatie Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden

Over de prijs
De Vredeman de Vries prijs is een jaarlijkse prijs voor architectuur en vormgeving, het ene jaar voor architectuur en het andere jaar voor vormgeving. De vormgevingsprijs wordt uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een opdrachtgever en een ontwerper. Daarmee staan het proces en het doel van vormgeving voorop en daarmee de relevantie en maatschappelijke rol van wat vormgeving en design kunnen bijdragen.

Meer info
Vragen kun je mailen naar vormgevingsprijs@keunstwurk.nl. Voor informatie kun je ook terecht op www.vormgevingsprijs.frl. Hier vind je informatie over winnaars en genomineerden van eerdere jaren.

Contactpersoon
Hink SpeulmanProjectondersteuning
Werkdagen:ma & wo
Telefoon:058 234 34 75