Menu
Mijn Keunstwurk

Cultuurverenigingsmonitor

Hoe gaat het met de cultuurverenigingen in Fryslân en hoe ziet hun toekomst eruit? In januari 2017 hebben alle Friese verenigingen die zich bezig houden met toneel, dans of muziek een vragenlijst toegestuurd gekregen: de cultuurverenigingsmonitor. Deze monitor is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Keunstwurk en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en zal om de twee jaar herhaald worden.

De cultuurverenigingsmonitor, waarom?

Voor verenigingen en stichtingen komen er uitdagende tijden aan. Veranderingen in de samenleving zoals krimp, vergrijzing en individualisering bezorgen verenigingen de nodige uitdagingen om te blijven voortbestaan. De monitor maakt inzichtelijk hoe het met de Friese cultuurverenigingen gaat in deze veranderende omstandigheden. Veranderingen in de samenleving, zoals krimp, vergrijzing en individualisering. De cultuurverenigingsmonitor sluit aan bij het meerjarige Keunstwurkproject ‘De Bus – tijd voor talent’. Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in de wensen van 65-plussers rondom kunst en cultuur. Met deze wensen en belevingen werkt Keunstwurk samen met zorginstellingen vervolgens aan de verhoging van cultuurparticipatie van ouderen.

Eerste stappen gezet

Begin 2016 is al een start gemaakt met de eerste Friese Sportverenigingsmonitor. Het FSP wil namelijk een volledig beeld krijgen van de ontwikkelingen binnen het Friese verenigingslandschap. Eind 2017 ontvingen de sportverenigingen opnieuw een vragenlijst. In september 2016 is de eerste monitor in de gemeente Achtkarspelen uitgevoerd, waar de pilot van het project ‘De Bus – Tijd voor Talent’ plaatsvindt. Begin 2017 hebben de cultuurverenigingen en stichtingen van de overige Friese gemeenten de vragenlijst ontvangen.

Welke uitkomsten kunnen we verwachten?

De monitor maakt inzichtelijk hoe het met de Friese verenigingen gaat in deze veranderende omstandigheden. Volgens Keunstwurk en het Planbureau is dit inzicht nodig om verenigingen gerichter te kunnen ondersteunen. De onderzoeksresultaten zijn verder toepasbaar voor beleidsevaluaties en bieden een fundament voor nieuw cultuurbeleid van de provincie, gemeenten en cultuurverenigingen.

Ouderenparticipatie

Met de uitkomsten van de Friese cultuurverenigingsmonitor kan Keunstwurk cultuurverenigingen gerichter ondersteunen op het gebied van ouderenparticipatie. Het is de bedoeling om er met dit onderzoek achter te komen hoe actief deze groep meedoet aan culturele activiteiten, waar het aanbod uit bestaat en welke organisaties zich hiermee bezighouden.

Contactpersoon
Lummie FokkemaAdviseur Stipe
Werkdagen:ma, di, wo, do
Telefoon:06 48886051