Mijn Keunstwurk

Inspiratiegids Lokaal beleid Kunst en Cultuur

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft een inspirerende gids uitgebracht over preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociale domein. In de gids vertellen veertig burgemeesters, gemeenteambtenaren, wethouders en raadsleden van verschillende Nederlandse gemeenten over de positieve ervaringen die zij hebben met kunst en cultuur binnen hun beleidsterrein, zoals bijvoorbeeld zorg of werkgelegenheid. Een aanrader voor beleidsmakers, maar ook voor liefhebbers van kunst en cultuur.

Gemeentelijke vraagstukken

In de gids lees je over verschillende actuele vraagstukken en de rol die kunst en cultuur daarin kan spelen. Het zijn inspirerende verhalen over de manier waarop creatieve initiatieven hebben bijgedragen aan het beantwoorden van vraagstukken binnen een gemeente. Dat zijn niet alleen vraagstukken binnen de kunst en cultuur, maar ook binnen andere sectoren. Een aantal thema’s en vraagstukken die in de inspiratiegids naar voren komen zijn:

Nieuwe lokale democratie:

Zelfregie, samenredzaamheid:

Eenzaamheid:

Participeren:

Sociale integratie:

Krimp:

Identiteit van gemeenten:

Download hier de inspiratiegids.