Menu
Mijn Keunstwurk

Kunst en cultuur in het onderwijs

Keunstwurk zet zich in voor cultuureducatie in het basisonderwijs. Kunst- en cultuureducatie krijgt steeds meer een vaste plaats binnen het onderwijs.

Verankering cultuureducatie in het basisonderwijs

Binnen het primair onderwijs is het culturele programma KEK2 in uitvoering. Het programma is een vervolg op KEK en geeft cultuuronderwijs een plaats in het curriculum. KEK2 zoekt verdieping in wat er tussen 2013-2016 met KEK gerealiseerd is en richt zich op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Via de website Kultuerfilter vind je als school alle informatie over KEK2.

Kultuerfilter – dé website voor het primair- en voortgezet onderwijs

Op Kultuerfilter kun je terecht voor inspiratie voor eigen lessen en informatie over hoe je kunst en cultuur kunt borgen en opnemen in je curriculum. Ook vind je er aanbod van kunst- en cultuurinstellingen voor onder-, midden- en bovenbouw.

Contactpersoon
Anne GraswinckelAdviseur Innovatie
Telefoon:058 234 34 74