Menu
Mijn Keunstwurk

Fries Fondsen Forum | Leefbaarheid & cultuur

Dinsdag 22 maart 2022

Heb je een plan om iets moois te gaan doen voor mensen in je omgeving waarbij je gebruikmaakt van cultuur of waarbij de leefbaarheid wilt verbeteren? Op dinsdagavond 22 maart organiseren Keunstwurk en Doarpswurk weer een online Fries Fondsen Forum. Deze keer in het teken van leefbaarheid & cultuur. Kom kennismaken en speeddaten met fondsen!

Het Friese Fondsen Forum is dé plek in Friesland waar fondsen en projecten elkaar treffen


Programma

Deel 1: Presentaties fondsen
Op een laagdrempelige manier presenteren fondsen zich aan de vertegenwoordigers van projecten en verenigingen. Zij vertellen waar ze voor staan, welke soort projecten ze financieren en waar ze op letten bij de toekenning van aanvragen. Natuurlijk kun je ook je vragen stellen aan de fondsen. De fondsen die zich presenteren, houden zich bezig met sociale doelstellingen.

De deelnemende fondsen zijn:

 • VSBfonds
 • Iepen Mienskipsfûns
 • Kansfonds
 • Fûns Lok op ien
 • MAEX
 • Lang Leve Kunst Fonds
 • Oranje Fonds

Datum: dinsdagavond 22 maart 2022 om 19.30 uur
Deelname: gratis (via Zoom

Deel 2: Speeddate met fondsen
Tijdens de speeddate kun je jouw project voorleggen en bespreken met de fondsen. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan, maar je krijgt wel een globale indruk van de (on-)mogelijkheden. Per fonds is er een speeddategroep waarin je je vraag kunt voorleggen. Naast antwoorden op je eigen vragen, kun je zo ook meeluisteren met de andere projecten. Tijdens de speeddate kun je met meerdere fondsen spreken.

De deelnemende fondsen zijn:

 • VSBfonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Iepen Mienskipsfûns
 • Lang Leve Kunst Fonds
 • Oranje Fonds

Let op: voor deze online variant van de speeddate kunnen er per project en/of vereniging twee vertegenwoordigers meedoen.

Voorbereiding speeddate
Om het meeste uit je gesprek met het fonds te halen, is een voorbereiding zeer aanbevolen. Maak een korte omschrijving van je project en een indicatie van de kosten. Dit kun je bij elk fonds van de speeddate gebruiken.

Datum: donderdagavond 31 maart 2022 om 19.00 uur
Deelname: gratis (via Zoom

Afmelden
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, wil je je dan afmelden zodat iemand anders jouw plaats kan innemen?


Fondsen

 • VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
 • Iepen Mienskipsfûns is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.
 • Kansfonds helpt thuisgeven. Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Kansfonds helpt thuisgeven. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft.
 • MAEX is een fonds voor initiatieven die bijdragen aan een sociale en duurzame maatschappij. Het fonds helpt initiatieven verder te professionaliseren door middel van geld, kennis, impactmeting en capaciteit te organiseren.
 • Fûns Lok op ien wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.
 • Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstbeoefening van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Het fonds wil ouderen sneller en meer toegang laten maken met kunst en doet dat middels financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken.
 • Oranje Fonds ondersteunt kansrijke initiatieven en activiteiten die zelfredzaamheid van mensen versterkt en er voor zorgen dat mensen deel blijven nemen aan de samenleving. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning.
Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:ma, di, wo
Telefoon:06 48497086