Menu
Mijn Keunstwurk

Geannuleerd | Friese Cultuurmarkt voor de Zorg

Dinsdag 29 januari 2019

Deelname aan kunst en cultuur heeft een positief effect op mensen die zijn aangewezen op zorg, evenals op de direct betrokken familieleden (mantelzorgers). Vanuit de zorg wordt dit onderkend. De vraag is echter vooral hoe organiseer je het en waar begin je? Met de Friese Cultuurmarkt voor de Zorg op dinsdag 29 januari 2019 om 14.00 uur geven we hierop een antwoord.

De aanzet voor de Friese Cultuurmarkt voor de Zorg is ontstaan door de behoefte om bewoners van zorginstellingen in contact te brengen met Culturele Hoofdstad-projecten. Zowel de zorg als cultuurmakers vinden deze manier van ontmoeten erg zinvol en hebben aangegeven een terugkerend evenement te willen.

Voor wie

De Friese Cultuurmarkt voor de Zorg is de plek waar instellingen voor zorg & welzijn, gemeenten en cultuurmakers elkaar ontmoeten in een ontspannen setting. De markt is met name geschikt voor instellingen die zoeken naar mogelijkheden om kunst te integreren in hun aanbod aan de cliënten, zowel structureel als projectmatig. Daarnaast voor de cultuurmakers met een aanbod dat geschikt is voor zorg- en welzijnsinstellingen. Gemeenten en culturele organisaties kunnen kennisnemen van wat er speelt, zich laten inspireren en contacten leggen. Natuurlijk zijn alle andere belangstellenden ook welkom.

Opzet

Een basisvoorwaarde voor een succesvolle participatie van cliënten uit zorg & welzijn is dat culturele activiteiten afgestemd worden op hun interesse en mogelijkheden. Daarom stellen we dit jaar op de Friese Cultuurmarkt de cliënten centraal. Dit doen we door de instellingen een korte presentatie te laten geven (van maximaal 3 minuten) waarin ze vertellen over hun cliënten en de wensen. Daarna kunnen cultuurmakers de instellingen tijdens een individueel gesprek vertellen hoe hun dienst/aanbod passend gemaakt kan worden voor de cliënten.

Programma

13.30 - 13.55 uur Welkom met koffie & thee
14.00 uur Start Friese Cultuurmarkt voor de Zorg
14.05 uur Flitspresentaties door zorg- & welzijnsinstellingen
– onderwerp: wie zijn onze cliënten en wat zijn onze wensen?
14.35 uur Optreden van "Jong- en oudkoor"
14.45 uur Markt met individuele gesprekken
15.45 uur Plenair: miniworkshop fondsenwerven
16.00 uur Einde
Locatie Berchhiem - De Friese Wouden, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum

Jong- en Oudkoor

Naast de kinderen zingen ook oudere mensen, waarvan sommige met dementie, in het Jong- en oudkoor. Dit geeft een  prachtige wisselwerking: hulpvaardigheid van het kind naar de oudere, maar ook andersom; een oudere die een oud liedje voorzingt aan de jongere. Dirigent Dineke Oostra-Kamminga en  pianist Jelle Dotinga zijn beide werkzaam bij de Kwadrantgroep, Elkander, De Friese Wouden en Palet.

Rol van de gemeenten

Veel mensen zijn in mindere of meerdere mate aangewezen op een vorm van zorg, maar verblijven niet in een instelling. Voor hen heeft de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de verplichting tot begeleiding, bijvoorbeeld voor dagbesteding. Gemeenten en culturele organisaties worden hierbij uitgedaagd om projecten voor actieve cultuurparticipatie te (laten) ontwikkelen.

Fotograaf Wietze Landman
Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:di, wo, do
Telefoon:06 48497086