Mijn Keunstwurk

Friese Fondsen Forum | editie Leefbaarheid en cultuur (online)

Let op: het Friese Fondsen Forum is verplaatst van donderdag 5 november naar maandag 7 december 2020

Op maandagavond 7 december 2020 organiseert Keunstwurk weer een Friese Fondsen Forum. Deze keer online! Het accent ligt op leefbaarheid & cultuur. Graag nodigen we je hiervoor uit. Het Friese Fondsen Forum is dé plek in Friesland waar fondsen en projecten elkaar treffen. Op een laagdrempelige manier presenteren fondsen zich aan een groot aantal projecten waarna projecten in een speeddate-setting hun idee aan fondsen kunnen voorleggen. Het Friese Fondsen Forum wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Online programma
De fondsen pitchen waar zij voor staan en welke soort projecten ze financieren. Tijdens de daaropvolgende ‘speeddate’ met vertegenwoordigers van de fondsen kun je jouw project voorleggen en bespreken. Daarvoor heb je een korte omschrijving van je project en een indicatie van de kosten nodig. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan, maar je krijgt wel een globale indruk van de (on-)mogelijkheden.

Livestream
Nieuw bij het Fries Fondsen Forum is de livestream. Je vindt de livestream binnenkort op deze pagina.

Mini-workshop
Tijdens de speeddate kun je ook kiezen om met je plan aan de slag te gaan aan de hand van een Stipe workshop. In de mini-workshop ‘Projectplan schrijven’ ga je je projectplan scherpstellen aan de hand van de vijf deelstappen: artistiek plan, organisatie, productie, communicatie en financiën.

Aanmelden
Meld je project nu aan! Dit kan t/m maandag 30 november 2020.

Aanmelden

Praktische informatie

Datum Maandag 7 december 2020
Tijd Van 19.00 - 21.00 uur
Prijs Gratis
Aanmelden Kan t/m maandag 30 november 2020

Aanleiding Friese Fondsen Forum
Fondsen hebben aangegeven nauwer contact te willen met lokale initiatieven en we horen van veel initiatiefnemers dat ze graag in een vroeg stadium overleg willen met fondsen (nog vóórdat een definitieve aanvraag voor een donatie wordt ingediend, zodat mogelijkheden kunnen worden geïnventariseerd). Tegen deze achtergrond is het Friese Fondsen Forum ontstaan.

“Het Friese Fondsen Forum brengt fondsen en projecten dichter bij elkaar”

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe
Werkdagen:ma, do
Telefoon:058 234 34 46