Menu
Mijn Keunstwurk

Inspiratiedag Muziek in de Mienskip

woensdag 5 oktober 2016

Samen met een ieder die muziek in Fryslân een warm hart toe draagt werken we graag aan de toekomst van het muziekonderwijs op school en in de vrije tijd. Daarom organiseren we de inspiratiedag ‘Muziek in de Mienskip’. We bieden deze dag een afwisselend programma met gastsprekers, workshops, masterclasses en optredens. Lokale, inspirerende voorbeelden komen voorbij. Maar ook onderwerpen als co-teaching, de verbinding van binnenschools naar buitenschools muziekonderwijs en bijscholing van groeps- en vakleerkrachten en optredens door kinderen en jongeren komen aan bod.

 

Foto's van de inspiratiedag
Foto's van de inspiratiedag

Programma

Hoofdpresentatie Henk Jan Honing is hoogleraar muziekcognitie Universiteit van Amsterdam. Hij geeft een presentatie over Muziek & het Brein. Meeklappen op de maat van muziek: we kunnen het allemaal. Ook het herkennen van een liedje is voor de meesten van ons een fluitje van een cent. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? En wat heeft het met muzikaliteit te maken?
Het project DOOR! Masterplan Muziekonderwijs van de provincie Limburg. Door Ger Koopmans - gedeputeerde Financiën, Sport, Cultuur  van de provincie Limburg.
Verbinding sport & cultuur De verbinding tussen sport en cultuur, wat kunnen ze van elkaar leren en hoe kunnen ze elkaar versterken. Wat kunnen muziekdocenten leren vanuit de sportwereld. Door Johan Wakkie - voorzitter van de stuurgroep sport en cultuur en voorzitter van het Nederlands Blazers Ensemble.
Subsidieregeling De regeling Impuls muziekonderwijs kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Door Jan Jaap Knol - directeur-bestuurder fonds voor cultuurparticipatie
Workshop Hoe krijg je mensen in beweging  om te leren of beter: zich te ontwikkelen. Door Suzan Lutke- docent, onderwijskundige &saxofonist
Boekpresentatie Presentatie boek 'Cultuur2' - Een fundamenteel denkkader voor cultuuronderwijs Door Barend van Heusden - hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de RUG
Online lesprogramma Buma Music Academy blaast muziekeducatie nieuw leven in met een gratis online lesprogramma Maurice Schmitz - educational partner
Toekomst Muziekeducatie Hoe ziet de muziekeducatie er over 25 jaar uit? Lector Evert Bisschop Boele schetst een persoonlijk ingekleurde impressie van de rol van muziekeducatie. Door Evert Bisschop Boele - lector New Audiences bij het lectoraat Lifeliong Learning in Music/Prins Claus Conservatorium
Workshop Bent u op zoek naar inspiratie en praktische handvatten voor zingen in de klas? Dan is deze workshop iets voor u! Door Marjan van der Zwaag - docent, coach, projectleider
Presentatie Presentatie: Samenwerken aan binnenschoolse talentontwikkeling Door Anne Oosterhaven - muziekdocent en orkestleider
Samenhang andere vakgebieden Betekenisvol Muziekonderwijs met Living Lab.Naast muzikale ontwikkeling is er aandacht voor samenhang met andere vakgebieden. Marleen Miedema - directeur bij Penta Primair en projectleider Cultuureducatie en Bernadet de Jager - senior onderzoeker Cedin
Participatieconcerten Participatieconcerten voor Nederlandse symfonieorkesten voor de meest pure vorm van muzikale beleving door de leerlingen. Door Eric Robillard - theatermaker, artiest en presentator
Matrix muziekmethoden De Matrix Muziekmethoden helpt een keuze te maken voor een passende methode voor muziekonderwijs op de basisschool. Door Gert Bomhof - Medior Cultuureducatie bij het LKCA
Informatiemarkt Er zijn stands van: LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, Meer Muziek in de Klas, Blink / Kazoo, Jaap Kastelein, Barend van Heusden, Buma Music Academy, Jeugdcultuurfonds, Kunstencentrum Atrium, Ritmyk en Akte 2 , Jaap Kastelein.