Menu
Mijn Keunstwurk

Meeting | Creatieve Cross-overs

Donderdag 8 november 2018

Samen bouwen aan de toekomst. Als er één ding duidelijk is geworden in 2018 dan is het wel dat je beter samen kunt werken in plaats van ieder op zijn eigen stek. En het bouwen aan een gezonde, verantwoorde samenleving, duurzaam en in balans, vraagt om creatieve wendingen en concepten, eensgezindheid, doorzettingsvermogen, plus een dikke huid en een portie diplomatie. Keunstwurk organiseert op donderdag 8 november 2018 van 16.00 – 20.00 uur een initiatief meeting met zoveel mogelijk dwarse denkers uit de overheid, kennisinstellingen, ondernemers, zelfstandigen, burgerinitiatieven, studenten, ontwerp denkers, kunstenaars en architecten om mogelijke thema’s te gaan verkennen. De groep wordt in het creatieve proces op verrassende wijze begeleid door Anne Heleen Bijl.

Keunstwurk wil in 2019 aan de slag samen met partners en initiatiefnemers om maatschappelijke knelpunten om te buigen naar oplossingen voor de toekomst. Thema’s kunnen worden gezocht op het vlak van landschap, economie, samenleving en gezondheid. We vormen gemengde teams die daarbij een gezamenlijk doel voor ogen hebben en vanuit verschillende invalshoeken aan de slag gaan. Teams kunnen bestaan uit studenten, burgers, ondernemers, ambtenaren en creatieve professionals. Kortom we verzamelen kennis, motivatie, denkers, bouwers, techneuten en filosofen die juist vanuit de diversiteit een proces kunnen laten ontstaan. Want een goed begin is het halve werk! Ook al gaat het soms anders en is de uitkomst onverwacht misschien nog beter dan voorgesteld en ontstaan er nieuwe verbindingen of aanknopingspunten.

We gaan uit van een groep van 30 deelnemers die gaan meedenken vanuit verschillende achtergronden en percepties. We gaan vooral op een creatieve manier aan de slag op een inspirerende en rustig gelegen locatie in de omgeving van Heerenveen.

Aanmelden
Aanmelden kan niet meer.

Praktische informatie

Datum Donderdag 8 november 2018
Tijd Van 16.00 - 20.00 uur
Locatie Volgt na aanmelding

‘Cells’ is een ‘creatieve cross-over’ van Groenewoud/Buij bij de Blokhuispoort in Leeuwarden. Onregelmatige tegels die toch een logisch geheel vormen.

Contactpersoon
Roelof KosterAdviseur Design en Creatieve Industrie
Werkdagen:wo, do, vr
Telefoon:058 234 34 54