Mijn Keunstwurk

Netwerkbijeenkomst Kunst in de Zorg

Dinsdag 9 oktober 2018

Kunst als middel voor Positieve Gezondheid

In Fryslân is, net als de landelijke tendens, steeds meer aandacht voor het inzetten van kunst en cultuur binnen zorg & welzijn. Het concept Positieve Gezondheid, door Machteld Huber in Nederland geïntroduceerd in 2012, kijkt naar de mens als geheel en gaat uit van de eigen regie. Positieve Gezondheid legt niet de focus op de afwezigheid van ziektes, maar op het vermogen om te kunnen gaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Dit moet leiden tot een kwalitatief en zinvol leven. Kunst en cultuur kan hieraan bijdragen.

Programma

Vier sprekers vertellen over inspirerende ontwikkelingen op het gebied van cultuur & zorg, zowel op landelijk als regionaal niveau. Tijdens de netwerkbijeenkomst gaan we samen met de bewoners van De Flecke luisteren naar een interactieve muziekvoorstelling van Duo AlaCarte.
Het tweede gedeelte gaat over verschillende initiatieven waar je aan mee kan doen: Tijd voor Talent tweede fase, expeditie naar Onvergetelijk DR8888 en de Friese Cultuurmarkt voor de Zorg. De middag wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Tijdschema

13.45 uur Inloop
14.00 uur Welkom
Presentaties van:
- Positieve Gezondheid door Anke Straatsma
- Lesi rapport 'Kunstbeoefening met ambitie' door Marieke Vegt
- Structurele inzet van kunst bij Zuid Oost Zorg door Alie Lucas
15.00 uur Interactieve muziekvoorstelling van Duo AlaCarte
15.30 uur Vervolg presentaties:
- Intergenerationele projecten door Willy Bergsma
- Friese Cultuurmarkt voor de Zorg door Judith Baarsma
- Tijd voor Talent door Lummie Fokkema
16.00 uur Netwerkborrel
16.30 uur Einde

Deze inspiratiemiddag is bedoeld voor cultuurmakers, zorginstellingen, gemeenten en provincie, mantelzorgers, welzijnsorganisaties, cultuurinstellingen en andere geïnteresseerden.

Praktische informatie

Datum 9 oktober 2018
Tijd 14.00 - 16.30 uur
Locatie Patyna, locatie Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure
Kosten Gratis
Aanmelden Via onderstaande button

Presentaties

Positieve gezondheid
Positieve Gezondheid legt niet de focus op de afwezigheid van ziektes, maar op het vermogen om te kunnen gaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. De Friese Wouden werkt actief samen met cliënten aan hun positieve gezondheid.
Anke Straatsma , wijkverpleegkundige van de Friese Wouden

Lesi rapport Kunstbeoefening met ambitie
Marieke Vegt geeft een inleiding over het duurzaam faciliteren van nieuwe vormen van cultuurparticipatie door ouderen. Zij gaat daarbij in op de bevindingen en aanbevelingen van het Lesi onderzoeksrapport Kunstbeoefening met ambitie, over succes- en faalfactoren in de lokale context.
Marieke Vegt is directeur van Kunst en Cultuur Drenthe en stond aan de basis van het programma Gekleurd grijs.

Structurele inzet van kunst bij Zuid Oost Zorg
Binnen ZuidOostZorg vinden we dat kunst vanzelfsprekend onderdeel uit moet kunnen maken van ieders leven. We verbinden kunst met zorg en willen structureel blikken openen en talenten ontplooien.
Alie Lucas is coördinator kunst bij Sûnenz en ZuidOostZorg

Interactieve muziek voorstelling
En wat voor muzikaal verhaal mogen we u serveren? Aan elk voorwerp zit een verhaal en een muziekstuk verbonden. Een uniek verhaal dat het publiek zelf helpt samenstellen door interactie met het duo en door voorwerpen te kiezen.
Duo A La Carte bestaat uit Peter Wagenaar op de piano en Ellen Postma op dwarsfluit.

Interactie van ouderen met basisschoolleerlingen
Hoe kan het onderwijs betekenisvoller worden door de samenwerking met ouderen? Willy Bergsma laat enkele inspirerende voorbeelden zien van intergenerationele projecten in  de praktijk. Voor Tijd van Talent organiseerde ze het project Noflike Kryst  in Rottevalle.
Willy Bergsma is beeldend kunstenaar en cultuurcoach

Friese Cultuurmarkt voor de Zorg 2019
Begin 2019 is er de tweede Friese Cultuurmarkt voor de Zorg, de plek waar de zorgaanbieders en cultuurmakers met passende projecten elkaar ontmoeten.  In december 2018 kun je mee op expeditie naar het project Onvergetelijk Dr8888 waarbij dementen met mantelzorgers het museum Dr8888 bezoeken.
Judith Baarsma is adviseur Kunst Versterkt bij Keunstwurk.

Tijd voor Talent
Tijd voor Talent onderzoekt  de culturele wensen van mensen van 50 jaar en ouder. In samenwerking met kunstenaars wordt nieuw en passend aanbod ontwikkeld. De gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen vormen een proeftuin voor deze werkwijze. In de tweede ronde is er ruimte om mee te doen voor kunstenaars in combinatie met een zorg- of welzijnsinstelling.
Lummie Fokkema, projectleider van Tijd voor Talent.

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Judith Baarsma via onderstaande contactgegevens.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Kunst Versterkt
Werkdagen:ma & wo
Telefoon:058 234 34 46