Menu
Mijn Keunstwurk

Online muzieksymposium Eén muziek met…

woensdag 30 maart 2022

Na het online muzieksymposium Méér Met Mijn Muziek in april ’21, zijn we nu druk bezig met de voorbereidingen van het volgende online symposium, op woensdag 30 maart 2022 van 14:45 tot 17:00 uur.

Het symposium is voor heeft de naam Eén Muziek Met… en gaat over muziek in samenhang (vakkenintegratie), een actueel en kansrijk onderwerp dat we vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Het online symposium is gratis toegankelijk en is bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten, vakleerkrachten muziek, vakleerkrachten andere kunst- en cultuurvakken en studenten pabo (PO en VSO).

Dit symposium is een initiatief van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met Méér Muziek in de Klas, zowel landelijk als ook MMIDK Lokaal Drenthe, Friesland, Groningen en Groningen Oost.

Meer informatie over de specifieke inhoud en opgave voor de workshops e.d. volgt later, maar voor nu is het goed om alvast een plekje voor dit symposium te reserveren in je agenda. Nodig uiteraard ook je muzikale collega’s uit!

Contactpersoon
Thijs OudAdviseur Impuls Muziekonderwijs
Werkdagen:wo, do, vr
Telefoon:058 234 34 61