Menu
Mijn Keunstwurk

Uitreiking ‘Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur 2022’

Vrijdag 26 mei 2023

Vrijdag 26 mei 2023
15.00 – 16.35 uur, rondleiding It Swettehûs vanaf 14.30 uur (inschrijving voor rondleiding is gesloten)
Locatie: It Swettehûs, De Vogelweg 9,  Leeuwarden

Op vrijdagmiddag 26 mei vindt de uitreiking plaats van de ‘Vredeman de Vries Architectuurprijs 2022′ in It Swettehûs in Leeuwarden. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakt die dag bekend wie de winnaar is en reikt de prijs uit. De winnaar van de LC Publieksprijs wordt deze middag ook bekend gemaakt. We nodigen u hierbij met veel plezier uit om bij de bekendmaking en prijsuitreiking aanwezig te zijn.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking is er een rondleiding door It Swetthûs (inschrijving hiervoor is gesloten).

Programma

14.30 uur  Rondleiding in It Swettehûs (inschrijving hiervoor is gesloten)
15.00 uur Inloop
15.30 uur Welkom en aanvang programma
15.35 uur Lezing Marijke Kamphuis (Alba Concepts): ‘Het ultieme circulaire plan’
15.55 uur Bekendmaking winnaar LC publieksprijs door Maarten Pennewaard, hoofdredacteur Leeuwarden Courant
16.05 uur   Verslag van de commissie door voorzitter Rob Hendriks
16.25 uur Bekendmaking en prijsuitreiking winnaar Vredeman de Vriesprijs 2022 door Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Fryslân
16.35 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Aanmelden

Wilt u bij de bekendmaking en prijsuitreiking aanwezig zijn, dan kunt u zich tot 22 mei aanmelden via deze button:

Selectie

Voor deze 12e editie werden veertig projecten ingezonden. De inzendingen leverde een breed aanbod op van kleine en grote gebouwen op het gebied van werken, recreatie en wonen. Om te bepalen wie deze editie de winnaar van de Vredeman de Vriesprijs Architectuur 2022 zou worden, heeft de jury, officieel adviescommissie, aan zeven projecten een bezoek gebracht. De insteek daarbij was om met de bezochte selectie een afspiegeling te geven van de inzendingen.

  • Nieuwbouw Boshuisje Z-8 – Oudemirdum (J.O.N.G.architecten / Rein en Corrie Galama)
  • De Utrecht – Leeuwarden (Borren Staalenhoef Architecten / Familie Van der Hoek)
  • It Swettehûs – Leeuwarden (GEAR Architectencoöperatie / Provincie Fryslân)
  • Cultuurhistorisch Centrum De Tiid – Bolsward (Adema Architecten / Gemeente Súdwest-Fryslân)
  • Schuren aan schuren – Lemmer (Onix NL / Karin Laglas en Sybrant van der Werf)
  • Tien woningen dorpskern – Hallum (Lautenbag Architectuur / Woon Noordoost Friesland)
  • IKC Prins Constantijn – Leeuwarden (Studio Nauta & De Zwarte Hond / PCBO Leeuwarden)

Voor de LC publieksprijs selecteerde de commissie dertien projecten waarop het publiek kan stemmen.

Vredeman de Vriesprijs

De Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur wordt tweejaarlijks toegekend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De prijs wordt toegekend aan een project dat een uitzonderlijke of bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van architectuur in Fryslân. provincie wil met deze prijs de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek vergroten. De winnaar – bestaande uit de combinatie van een opdrachtgever en architect – ontvangt een bedrag van € 5.000,- en een oorkonde.

Contactpersoon

Tika Leinenga
Ondersteuning organisatie Vredeman de Vriesprijs 2022
E-mail: prijzen@keunstwurk.nl
Telefoon: 06-37 47 58 75