Menu
Mijn Keunstwurk

SAVE THE DATE | Netwurkgearkomste iepenloftspullen Fryslân

Donderdag 25 november 2021

Op tongersdei 25 novimber tusken 19:30 en 22:00 oere organisearre STAF & Keunstwurk, yn gearwurking mei it Iepenloftspul fan Wikel, in nijskjirrige en ynspirearjende netwurkgearkomste fol nije plannen, ferbining en útwikseling!

De gearkomste fynt dizze kear plak yn it moaie Wikel; dy’t nei it jier 1945 lang om let wer in iepenloftspul optúgje!

Mear ynformaasje folget ein oktober, mar reservearje it fêst yn ‘e aginda.