Mijn Keunstwurk

Symposium | Méér Met Mijn Muziek

Woensdag 1 april 2020

Op woensdag 1 april 2020 vindt het symposium ”Méér Met Mijn Muziek” plaats. Dit symposium wordt georganiseerd door Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân samen met NHL Stenden en KEK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit) en vindt plaats bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

We blikken terug op resultaten die behaald zijn in de periode na de ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân op 20 september 2018 in Drachten. Maar belangrijker nog: we kijken vooruit.

Het programma staat in het teken van hoe muziekonderwijs nog meer kan aansluiten bij de wijze waarop muziek een rol speelt in het alledaagse leven van (jonge) kinderen. In het plenaire deel krijg je met betrekking tot dit thema de nieuwste inzichten en vervolgens kun je een workshop kiezen die het beste aansluit bij jouw interesse.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Laat je muzikaal onthalen voorafgaand aan het programma en na afloop wisselen we gezamenlijk ervaringen uit.

Het programma
15.00 uur: inloop
15.30 uur: start plenair programma
16.15 uur: workshops
17.30 uur: informele nazit met hapjes en drankjes.

Meer informatie en aanmelden

Praktische informatie

Datum Woensdag 1 april 2020
Tijd Van 15.30 tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Locatie NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden
Kosten Het symposium is gratis toegankelijk, maar aanmelden is verplicht.

Het symposium wordt ondersteund door (studenten van) het Prins Claus Conservatorium Groningen, Artez Conservatorium Zwolle en de aankomende leerkrachten van de pabo’s van NHL Stenden.

Contactpersoon
Gerda RoordaAdviseur Muziek & Cultuureducatie
Werkdagen:di, wo
Telefoon:058 234 34 13