Mijn Keunstwurk

Uitreiking Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur

Nieuwe datum i.v.m. richtlijnen RIVM > 9 okt. 2020

Dit jaar wordt voor de elfde keer de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur uitgereikt. Een tweejaarlijkse prijs op initiatief van provincie Fryslân om de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek te vergroten. De prijs wordt uitgereikt aan de combinatie van opdrachtgever en architect voor een bouwwerk dat de afgelopen twee jaar (2018 en 2019) is gerealiseerd in de provincie.

Bekendmaking winnaar
De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2020 als onderdeel van een symposium in het kader van de Dag van de Architectuur.

Deelnemers worden beoordeeld door een adviescommissie en de winnende architect en opdrachtgever ontvangen gezamenlijk een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. Daarnaast zijn er vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

Reglement
Download hier het reglement van deelname 2020.


Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur
Architectuur levert een bijdrage aan de inrichting van de woon- en leefomgeving als het gaat om aspecten als gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en identiteit. Architectuur en omgevingskwaliteit zijn niet van elkaar te scheiden. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar behoeften en wensen, en naar emotionele en intellectuele verwachtingen. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals for Sustainable Development). Architectuur draait aldus om verbeelding, verbinding en het bedenken van slimme en verrassende oplossingen, in het licht van belangrijke maatschappelijke opgaven en op een specifieke plek.

De Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur wordt vanuit dit kader tweejaarlijks toegekend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van architectuur in de provincie. De prijs wordt georganiseerd door Keunstwurk.

Contactpersoon
Hink SpeulmanCoördinator Provinciale Prijzen, medewerker Stipe & Donatie op Locatie
Werkdagen:ma, do
Telefoon:058 234 34 75