Menu
Mijn Keunstwurk

Amateurkunst

Kunst en cultuur voor iedereen

Amateurkunst is een onlosmakelijk onderdeel van de Friese mienskip. Het draagt bij aan het geluk en welzijn van de inwoners en het maakt onze provincie bijzonder. Juist daarom moet het vanzelfsprekend zijn dat iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, opleiding of beperking, in staat is actief deel te nemen aan kunstzinnige en erfgoedactiviteiten. Bij Keunstwurk zien we het toegankelijk maken van kunt en cultuur voor iedereen als onze belangrijkste opdracht.

Hierbij werken we met cultuurverbinders vanuit verschillende kunstdisciplines zoals theater, muziek, dans en beeldende kunst. Zij ondersteunen amateurkunstverenigingen met advies en nieuwe initiatieven. Dit doen ze in nauwe samenwerking met provinciale koepels, waaronder OMF (organisatie Muziekverenigingen Fryslân), Sako (Stichting samenwerkende koren) en Staf (Stichting amateurtoniel Fryslân).

Contactpersoon
Gerda RoordaCoördinator Cultuurparticipatie
Werkdagen:ma, di, wo, do
Telefoon:058 234 34 13