Mijn Keunstwurk

Bestuur

Marga Waanders Voorzitter
Johan Vlasman Penningmeester
Fonny Postma Secretaris
Margriet van Zonneveld-Drost Algemeen bestuurslid
Hester Witteveen Algemeen bestuurslid
Peter van den Broek Algemeen bestuurslid