Mijn Keunstwurk

Bestuur

Marga Waanders Voorzitter
Johan Vlasman Penningmeester
Fonny Postma Secretaris
Peter van den Broek Algemeen bestuurslid
Gerrit Jan Hoogeland Algemeen bestuurslid