Menu
Mijn Keunstwurk

Kunst Alliantie – Duits bezoek 3 t/m 8 mei 2017

De Kunst Alliantie is een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse organisaties met als doel het uitwisselen van kennis en methodes van culturele projecten met de thema’s migratie en vluchtelingen. In een meerjarig traject worden ook gezamenlijke projecten ontwikkeld.

Om het Duits-Nederlandse netwerk op te bouwen en de deelnemende organisaties uit te breiden hebben we in 2017 twee bijeenkomsten georganiseerd. Begin maart heeft Europahaus Aurich het internationale gezelschap ontvangen. Deze drie dagen waren gevuld met presentaties, workshops, uitwisseling en een bezoek aan theaterproductie met vluchtelingen in Emden.

De tweede bijeenkomst van 3 t/m 8 mei 2017 bij Keunstwurk was een combinatie van bezoeken aan projecten met een grote  netwerkdag op zaterdag. Het bijwonen van het klassenproject ‘The class of all together’ door Tûmba, de voorstelling ‘Ik en de oorlog’ van Haring & Hummus, een bezoek aan het AZC in Sint Annaparochie en presentatie van het kunstproject Microgalerie met jongeren uit Eritrea en Leeuwarden gaven veel input aan de Duitse leden.

Op de inspirerende netwerkdag gingen we met Nederlandse en Duitse organisaties in gesprek over de inzet van kunst & cultuur bij het integreren van vluchtelingen. Door de gevarieerde samenstelling van de gesprekspartners, zowel vanuit culturele instellingen als uit zorg en welzijn, krijgen wij met z’n allen een brede visie op mogelijke samenwerking dat de basis zal vormen voor een meerjarige grensoverschrijdend partnerschap.

Het uiteindelijke doel van dit Net(z)werk project is om tot een grootschalige en langdurige ‘INTERREG Deutschland-Nederland’-samenwerking te komen met tientallen partners. Met dit netwerk wordt een ‘gereedschapskist’ met projecten en methodes ontwikkeld die uiteindelijk multi-inzetbaar is.

Om de impact van de Kunst Alliantie te meten voor zowel vluchtelingen als de betrokken bevolking wordt in samenwerking met kennisinstellingen in de Eems Dollard regio een nulmeting gedaan en de monitoring en evaluatie georganiseerd.