Mijn Keunstwurk

De pASsant op de Sintrale As

Titel
De pASsant
Soort
Cultuurparticipatie
Periode
juni/juli 2016
Partners

Theaterproject over de aanleg van een nieuwe snelweg: de Centrale As. De weg verbindt Dokkum met de N31 Leeuwarden-Drachten. Met 14 busreizen door omliggende dorpen werden routes afgelegd langs voorstellingen vol muziek, dans en theater. De uitvoering en ook de organisatie was in handen van de bewoners uit Noordoost Fryslân. Kunst van en voor de mienskip dus.

• 12 dagen • 500 vrijwilligers • 2.000 toeschouwers

Deputearre Sietske Poepjes oer é pASsant:

“Ferline jier makke ik de tocht fan ‘e pASsant mei ús mem troch de Wâlden om de Sintrale As hinne. Ik wie tige ûnder de yndruk. Keunstwurk en alle belutsen organisatoaren hawwe in prachtige kulturele jûn delset. Dizze kulturele busreis is foar my, en grif foar in hiel soad minsken in enoarme ynspiraasje west, om mei ditsoarte fan projekten troch te setten yn en nei 2018.”

Hoe kijkt Jenno Terpstra terug op het project De pASsant en de samenwerking met Keunstwurk?

Jenno Terpstra werkt bij de Provincie Fryslân als coördinator van het Klant Contact Centrum. Hij coacht mensen en zorgt ervoor dat alle vragen die bij de provincie binnen komen, worden afgehandeld en op de juiste plek terechtkomen. Vanuit de provincie werkte hij bij De Centrale As op ‘communicatie’ en ondersteunde o.a. Keunstwurk. In zijn vrije tijd speelt hij graag toneel.

Uitdaging

Voorafgaand aan het project was de uitdaging om met een minimaal budget de bewoners en de dorpen bij de nieuwe weg te betrekken en een voorstelling te maken vóór en door de bewoners (mienskip) van Noordoost Fryslân.

Hoe heeft Keunstwurk geholpen?

Keunstwurk is de dorpen in gegaan, heeft de contacten gelegd en informatie verzameld voor de voorstelling. Keunstwurk wist door middel van haar netwerk de juiste regisseurs en zangdocenten aan de juiste personen koppelen.

De geboorte van twee mooie routes
De dorpen kregen de vraag om een plek uit het dorp uit te lichten die ze graag wilden laten zien aan de buitenwereld. Daar kwamen de prachtigste plekken uit. En zo waren twee mooie, afwisselende routes geboren!

Creativiteit en verbinding
Het mocht geen dure voorstelling worden. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van het netwerk van Keunstwurk en aan te sturen op het onderling uitwisselen en gebruiken van materialen heeft Keunstwurk een enorme creativiteit bij de mensen naar boven weten te halen. Deze creativiteit, het meekrijgen van de mensen (want tegenstanders waren er!), maar ook het zoeken naar verbinding van verschillen binnen het project zijn sterke punten van Keunstwurk.

Projectmatige aanpak
Jenno waardeert de projectmatige aanpak van Keunstwurk enorm. Keunstwurk was degene die het project enthousiast tot zich heeft genomen en gefaseerd heeft doorgevoerd. Soms op een snel tempo en soms op een wat trager tempo, maar daar was dan altijd een reden voor. Keunstwurk had haar doel heel goed voor ogen. Deze samenwerking was uniek.

Enthousiasme verbindt
‘Het concept is vrij simpel maar de uitdaging is de mensen mee te krijgen. Dit lukt alleen als er een enthousiaste culturele organisatie boven hangt die alle verbindingen maakt. Hier was Keunstwurk perfect geschikt voor!’.

Resultaat

‘Ik word nog regelmatig aangesproken over het project De pASsant. Het was een uniek project, waaruit is gebleken dat je met de nodige energie wel degelijk de bewoners, de mienskip, mee kunt krijgen’ ‘Je moet het verdienen!’ aldus Jenno.

De bewoners zijn bij veel starthandelingen betrokken en ook waren er regelmatig evenementen waarbij de bouwhekken werden opgesteld.

‘Wat fijn dat we ook op het project mochten kijken!’ werd veelal geroepen.

De nieuwe weg ligt er prachtig bij. Ook tegenstanders beamen dit nu. Hij is zelfs genomineerd voor de Galjaardprijs. Een prijs voor initiatieven op het gebied van publieke communicatie, dus breder dan alleen overheidscommunicatie, uit de hele publieke sector. De Centrale As is een weg van de bewoners!

Kansen in Kernen
Het resultaat is niet alleen de opening van een nieuwe weg maar ook een doorstart voor gebiedsontwikkeling en het project Kansen in Kernen (KIK). Uit zes dorpen is de verkeersader weggehaald en de dorpen moeten weer dorp worden. De afspraak is het gebied weer aan de bewoners terug te geven, met respect voor flora en fauna. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

De hesjes gemaakt van Centrale As tasjes

Opmerkelijk

Om kosten te besparen, werden de hesjes die de vrijwilligers droegen, gemaakt van Centrale As tasjes.

Met dank aan

• Staatsbosbeheer • Wetterskip Fryslân • Autobedrijf Lijzenga in Damwoude • Website Tjisse Reitsma, TJR design • Het Lab Restylers • De Jong Tours • Birwa tours • De Lawei • De Zilveren Maan • Dorpshuis ‘De Suderfinne’ • EHBO vereniging Dokkum, Dantumadeel en Burgum • Verkeersregelaars: Holscher bebakening • Opus 3 Dokkum • Beheergroep Prins Dokkum • De Pipegael Broeksterwâld • Fysiotherapie Bilgaard • Hr. W. Prins