Mijn Keunstwurk

Cultuur tijdens de coronacrisis: stand van zaken

Door de huidige lockdown zijn bijna alle protocollen opgeschort. Zodra er meer duidelijk wordt over wanneer en hoe er weer in de verschillende sectoren opgestart kan worden dan delen we dat hier.
- Laatste update 23-2-2021

Het coronavirus heeft tot dusver een enorme impact gehad op de culturele sector en dit zal helaas nog wel even zo blijven. Culturele organisaties, producenten, gezelschappen, zelfstandige ondernemers en kunstenaars hebben te maken gekregen met talloze maatregelen, die periodiek aangescherpt of versoepeld worden. Vertraagde producties, afgelastingen of beperkte openstellingen; de onzekere situatie maakt het uitermate lastig om ver in de toekomst te kijken en plannen te maken.

Om de sector en alle participanten in de cultuur te ondersteunen zijn er ook de nodige regelingen en steunpakketten beschikbaar gemaakt; zowel landelijk als regionaal, via overheden en fondsen. Daarnaast hebben vele organisaties en makers een creatieve vorm weten te geven aan hun werkzaamheden in coronatijd. Deze pagina biedt een overzicht, zowel voor inspiratie als ter informatie.

Toneelvereniging Rjucht en Sljucht

Inspiratie

Ook in tijden van lockdown en beperkende maatregelen blijft er behoefte aan cultuur en creatieve processen. Veel makers en organisaties hebben vindingrijke manieren gevonden om een deel van hun werk voort te zetten. Hieronder volgen enkele links naar ervaringen en initiatieven. Interessante aanvullingen? Mail ze ons, dan voegen we die hier toe!

Kunstwerkplaats Smoel, Ameland

Informatie

Corona: maatregelen, protocollen en tips

De maatregelen van de overheid zijn voor vele branches gevat of vertaald in protocollen. Op deze manier is het eenvoudiger om per organisatie te houden aan de regels door deze werkwijzen toe te passen. Onderstaande link geven meer informatie over de protocollen in het algemeen en de inhoudelijke werkwijzen per sector in het bijzonder.

(Bij een strenge lockdown zullen deze protocollen uiteraard –tijdelijk- niet van toepassing zijn!)

Corona: steunregelingen

De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de culturele sector, en dat zal voorlopig niet veranderen. Om de zwaarste klappen op te vangen zijn er de nodige financiële regelingen en tegemoetkomingen in het leven geroepen. Zowel landelijk als regionaal, en via overheden en (culturele) fondsen zijn er mogelijkheden tot steun.

Voor een compleet overzicht van alle steunregelingen die vanaf maart tot heden zijn ingevoerd heeft KunstLoc Brabant een pagina in het leven geroepen:

Provinciale regelingen

De provincie opent begin 2021 twee subsidieregelingen, te weten:

Gemeentelijke regelingen en info


Aanvullende handreiking

 

Corona en het jaarverslag
Om organisaties te helpen hun jaarverslag te schrijven en daarbij zo goed mogelijk de Governance Code Cultuur toe te passen, publiceerden we eerder een handreiking. Die hebben we nu aangevuld met tips en verplichtingen rondom corona. Er zijn dit jaar namelijk wat extra zaken die in verband met de crisis in het jaarverslag te dienen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de vragen en voorwaarden die samengaan met eventuele ontvangen steun. Lees meer in de handreiking >

Bovenstaande links en informatie geven een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot corona. Aanvullende suggesties of verbeteringen? Stuur ze naar communicatie@keunstwurk.nl.