Mijn Keunstwurk

BankGiro Loterij Fonds

Het BankGiro Loterij Fonds is onderdeel van het thema Creatief van Stichting DOEN. DOEN gelooft in de kracht van creativiteit in de samenleving. Kunst en cultuur verwondert het publiek en confronteert en verbindt mensen. Vaak is creativiteit de motor voor verandering omdat het mensen uitdaagt om voorbij het bestaande te denken.

Het thema creatief bestaat uit de twee programma’s: Cultuur en Media Internationiaal en het BankGiro Loterij Fonds: DOEN Creatief.

Contactpersoon: BankGiro Loterij Fonds
Bezoekadres: n.v.t.
Postadres: BankGiro Loterij Fonds Postbus 75621 1070 AP Amsterdam

Kunst & Cultuur

Cultuur is wat een mens een mens maakt. Het is een uiting van onze ideeën, gedachten, dromen en ons gedrag. Culturele uitingen en kunsten zijn daarmee een essentieel onderdeel van onze samenleving en van ontwikkeling en innovatie in het algemeen.

Kunst kan ontroeren, kunst kan inspireren, kunst kan mensen verbinden. Kunst kan mensen bij elkaar brengen. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur stappen mensen even in de magische wereld van de verbeelding. Het wakkert zo bij een ieder de drang aan om voorbij het bestaande te denken.

Kunst speelt een rol in het betrekken van mensen bij veranderingen en in het zinvol maken van veranderingen bij vele mensen.

Kunstenaars zijn bij uitstek diegenen die iets nieuws creëren. Zij richten zich op iets dat buiten ons denkveld valt en nieuwe ruimtes maken in een nieuwe vormentaal en in een taalgebruik die past bij deze tijd.