Menu
Mijn Keunstwurk

BankGiro Loterij Fonds

Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen.
Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven. 

Waar zijn we naar op zoek?

 • Initiatieven die radicale verbeelding inzetten om mensen te laten zien dat een andere wereld mogelijk is. Met projecten die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken en die partijen met elkaar verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken.
 • Kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen; initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek.
 • Kunstenaars en culturele instellingen die bij de uitvoering van grensverleggende initiatieven er op zijn gericht om kunsten uit alle disciplines en erfgoed meer met maatschappelijke partners en de maatschappij als geheel te verbinden.
 • Een kunst- en ontwerppraktijk waarbij artistieke kwaliteiten worden ingezet om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken.
 • Culturele initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijke verandering en een beweging naar een duurzamere samenleving met een goede balans tussen sociale, culturele, ecologische en economische duurzaamheid.
 • Initiatiefnemers die bij ons aankloppen en in staat zijn een breed publiek te bereiken. Met deze uitnodigende initiatieven denken we actief mee over de manier waarop we breed publiek bij dit initiatief kan worden betrokken. Hierbij zijn de deelnemers van de BankGiro Loterij vanzelfsprekend een belangrijke doelgroep.

Voor alle aanvragen geldt dat:

 • De aanvraag moet passen binnen de criteria van het BankGiro Loterij Fonds.
 • Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij het BankGiro Loterij Fonds.
 • Aanvragen dienen gedaan te worden door middel van het aanvraagformulier.
 • Past je aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 • Bij een complete aanvraag neemt de aanvraagprocedure maximaal vier maanden in beslag.
Bezoekadres: Beethovenstraat 200, 1077 JZ, Amsterdam
Postadres: Postbus 75621, 1070 AP, Amsterdam
Telefoon: 020-5737333