Mijn Keunstwurk

A-Bijlenga-Stichting

Doelstelling van de Stichting:
Het verlenen van financiële steun aan hen, die door lichamelijke gebreken, of andere ongunstige omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat om in hun onderhoud te voorzien of blijvend niet in staat om in hun onderhoud te voorzien of opleiding van hun kinderen te bekostigen, alles in de ruimste zin van het woord (zie ook site van de A-Bijlenga-Stichting).

Aanvragen: via site van de Stichting.

Contactpersoon Secretaris, dhr. P de Haan
E-mailadres pieterdeh@gmail.com
Bezoekadres Geen
Postadres PG. Ottersweg 21, 8457 EG Gersloot
Telefoonnummer Geen vermelding