Mijn Keunstwurk

BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. 

Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed. Tot slot maakt het BNG Cultuurfonds de ‘Avonden Cultuur’ mogelijk die BNG Bank elk jaar organiseert voor relaties.

Beoordelingscriteria
Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria.

Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid

Kwaliteit

Onderscheidend/vernieuwend karakter

Aanvraag

Contactgegevens

Contactpersoon: Mat Meijs
Bezoekadres Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag
Postadres Postbus 30305, 2500 GH Den Haag
Telefoonnummer 070 - 3750837
Website www.bngbank.nl