Mijn Keunstwurk

BPD Cultuurfonds

Kunst- en cultuursponsoring is een bewuste keuze van BPD. Via het BPD Cultuurfonds worden objecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte.

Via BPD Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Driemaal per jaar kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Contactgegevens

Contactpersoon Linda van Dijk
Bezoekadres Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken
Postadres Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken
Telefoonnummer 033-253 92 31