Mijn Keunstwurk

Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland


Het Coöperatiefonds steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Als vereniging of stichting met een goed idee kunt u steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds steunt projecten in de regio die een bijdrage leveren aan de volgende thema’s:

Daarbij richt onze aandacht zich specifiek op initiatieven gericht op:

Projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd vinden plaats in de regio en leveren een bijdrage aan de welvaart en welzijn van de regio.

Aanvragen

Contactgegevens

Postadres Postbus 55, 8440 AB Heerenveen
Telefoonnummer 0513-521500
Website www.rabobank.nl