Mijn Keunstwurk

Coöperatiefonds Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland


Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving in Noordwest-Friesland verbeteren. Twee keer per jaar kiest de commissie Coöperatiefonds welke initiatieven een bijdrage ontvangen.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

Wij doneren niet aan: 

Aanvragen

Contactgegevens

Bezoekadres Zaailand 108, 8911 BN Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2445566
Website www.rabobank.nl