Mijn Keunstwurk

Coöperatiefonds Rabobank

Rabobank Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen zij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap.

Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en Heerenveen-Zuidoost Friesland te verbeteren. In het bijzonder gaat het om projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, educatie, economie en maatschappij.

Contactgegevens

Contactpersoon Commissie Coöperatiefonds
E-mailadres N.v.t.
Bezoekadres Beursplein 1, 8911 BE Leeuwarden
Postadres Rabobank, Leeuwarden-Noordwest Friesland, Afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie, Postbus 769, 8901 BN Leeuwarden
Telefoonnummer 058-244 55 66