Menu
Mijn Keunstwurk

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

Daarnaast wil het Fonds Podiumkunsten zich onderscheiden door zorgvuldig en transparant te zijn in haar beoordelingen en besluiten. Het Fonds heeft een budget van 62 miljoen euro beschikbaar.

Naast de meerjarige activiteitensubsidie (2017-2020) biedt het Fonds Podiumkunsten diverse programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering en pluriformiteit bij gezelschappen, podia en publiek. Het Fonds besteedt ook extra aandacht aan culturele diversiteit in de breedst mogelijke zin.
Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het Fonds.

Het Fonds Podiumkunsten werkt met een grote pool van adviseurs die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen. Hun deskundigheid wordt daarnaast ook ingezet voor voorstellingsbezoek en beleidsontwikkeling.

Contactgegevens

Bezoekadres Gebouw Stichthage, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
Postadres Postbus 85974, 2508 CR Den Haag
Telefoonnummer 070-7072700