Menu
Mijn Keunstwurk

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Cultuur maakt iedereen. Jij toch ook?

 

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

We zijn allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Van Zeeland tot Groningen. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.

 

Wat is cultuurparticipatie?
Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur. Bijvoorbeeld zelf een beat produceren of op de planken staan, met oude ambachten de mooiste producten maken of met je klas een orkest vormen.

 

Feiten

  • Ruim 6,4 miljoen Nederlanders zijn cultureel actief in hun vrije tijd.
  • Ruim 80% van de beoefenaars is het hele jaar actief: de meeste (bijna) elke week.

Visie
Wij geloven in de kracht van cultuur. Cultuur geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving.

 

Missie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Dit doen we door met onze programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

 

Waarden
Dit alles doen we op een heldere manier, met betrokkenheid voor de mensen met en voor wie we het doen en vanuit onze passie voor de inhoud van ons werk.

  • Met subsidies stimuleren we culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Van Zeeland tot Groningen. Van klein tot groot. Dwars door alle disciplines heen.
  • We werken samen met verschillende partners, zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen.
  • We verbinden mensen en organisaties offline en online.
  • Met persoonlijke verhalen brengen we de kracht van cultuur maken zichtbaar tot leven.

Contactgegevens

Contactpersoon Willemijn in 't Veld
Bezoekadres Kromme Nieuwegracht 70, 3512 HL Utrecht
Postadres Postbus 465, 3500 AL Utrecht
Telefoonnummer 030-2336030