Mijn Keunstwurk

Fonds voor Cultuurparticipatie

Een theaterfestival in jouw wijk organiseren, leren tapdansen op je 70ste, zingen in een koor, aan de slag met de mogelijkheden van nieuwe media of leren hoe je papier maakt van wat de natuur te bieden heeft; niets is zo inspirerend als actief bezig zijn met kunst en cultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt met subsidies tal van initiatieven in heel Nederland om dit voor iedereen mogelijk te maken.

Maar het Fonds doet meer. Zo organiseren we bijeenkomsten, doen we onderzoek en zorgen we voor kennisuitwisseling. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar met tal van partners zoals andere fondsen, overheden, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen, erfgoedinstellingen, scholen en verschillende maatschappelijke instellingen.

Met maar liefst 7,3 miljoen mensen van 6 jaar en ouder die actief bezig zijn met cultuur in Nederland, is cultuurparticipatie een belangrijke sector. Eén miljoen Nederlanders doet vrijwilligerswerk in de amateurkunst. Maar de amateurkunstsector verschaft ook werkgelegenheid aan zo’n 50.000 professionals. Nederland telt 93 koepelorganisaties die zo’n 35.000 verenigingen vertegenwoordigen.

Missie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die
actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

Om dit te realiseren hebben wij drie programma’s gericht op cultuureducatie,amateurkunst en talentontwikkeling. Om onze slagkracht te vergroten werken we samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Doelstellingen
Om de missie van het Fonds zo goed mogelijk te volbrengen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen;
  • bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nederland;
  • bijdragen aan het vinden en begeleiden van toekomstig toptalent in Nederland.

Contactgegevens

Contactpersoon Willemijn in 't Veld
Bezoekadres Kromme Nieuwegracht 70, 3512 HL Utrecht
Postadres Postbus 465, 3500 AL Utrecht
Telefoonnummer 030 - 233 60 30