Mijn Keunstwurk

Fries Cultuur en Sport Fonds

Het Fries Cultuur en Sport Fonds biedt Kapitaal, Kennis en Netwerken voor het realiseren van culturele of sportieve topevenementen, maar ook voor het verder professionaliseren en opwaarderen van bestaande evenementen in de Provincie Fryslân.

Het fonds is toegankelijk voor bedrijven of organisaties die zich in Fryslân richten op cultuur of sport of daaraan gerelateerde activiteiten ontwikkelen.

Het Sport en Cultuur Fonds Fryslân biedt u de financiële ruimte om uw plan te realiseren. Het fonds geeft geen subsidies of giften, maar verstrekt risicodragend kapitaal in de vorm van eigen vermogen of een (achtergestelde) lening onder strikte voorwaarden. Het fonds steunt jaarlijks diverse participaties met een bedrag van minimaal 5.000 euro en maximaal 400.000 euro per project. U betaalt de lening terug uit de revenuen van uw evenement

Naast de beoogde financiering biedt het fonds ook een toegevoegde waarde in de vorm van actieve betrokkenheid bijvoorbeeld in de vorm van strategische ondersteuning als sparringpartner of bij het zoeken naar een aanvulling van uw team. Daarnaast krijgt u de toegang tot zeer uitgebreide netwerken.

Contactgegevens

Contactpersoon Klaas Lourens
E-mailadres info@fcsf.nl
Bezoekadres Voorstraat 32, 9285 NS Buitenpost
Postadres Postbus 40, 9285 ZV Buitenpost
Telefoonnummer 06 53 28 77 77