Menu
Mijn Keunstwurk

Fries Cultuur en Sport Fonds

Cultuur en Sport verbroederen en verbinden. Ze geven kleur aan het leven en worden beoefend en beleefd met passie. Fryslân wil een zo compleet mogelijk cultureel en sportief aanbod bieden. Daar horen topevenementen voor een groot publiek bij. Die zijn niet altijd even gemakkelijk te financiëren. Het Cultuur en Sport Fonds Fryslân wil die initiatieven mogelijk maken door het verstrekken van risicodragend kapitaal.

Het fonds kent de volgende doelstellingen:

  • het versterken van de stuwende toeristische, culturele en sportieve voorzieningen binnen Fryslân;
  • het ondernemerschap in de sport – en culturele sector in Fryslân stimuleren vanuit de gedachte dat dit zal leiden tot meer dynamiek en meer initiatieven;
  • verbetering van het ondernemerschap door continue aandacht voor missie, strategie en doelstellingen en het realiseren van deze doelstellingen.

Het Cultuur en Sport Fonds Fryslân biedt Kapitaal, Kennis en Netwerken voor het realiseren van culturele of sportieve topevenementen, maar ook voor het verder professionaliseren en opwaarderen van bestaande evenementen in de Provincie Fryslân.

Het fonds geeft geen subsidie, maar verstrekt risicodragend kapitaal tussen de 50.000 en 400.000 euro. Gemiddeld zullen de participaties een omvang hebben van 200.000 euro.

Naast de beoogde financiering biedt het fonds ook een toegevoegde waarde in de vorm van actieve betrokkenheid bijvoorbeeld in de vorm van strategische ondersteuning als sparringpartner of bij het zoeken naar een aanvulling van uw team. Daarnaast krijgt u de toegang tot zeer uitgebreide netwerken.

 

Contactgegevens

Contactpersoon Klaas Lourens
Bezoekadres Voorstraat 30, 9285 NS Buitenpost
Postadres Postbus 40, 9285 ZV Buitenpost
Telefoonnummer 088-3040400
E-mailadres klourens@fcsf.nl