Mijn Keunstwurk

Gemeente Ferwerderadiel

Toneel, muziek en zang
Die muziekverenigingen die in beeld zijn bij de gemeente ontvangen jaarlijks een onkosten formulier dat zij kunnen indienen. Dit formulier wordt door de gemeente naar de opgestuurd naar de verenigingen die in beeld zijn. Deze regeling valt onder jet jaarlijks welzijnsplan.

Cultuureducatie
Scholen uit de gemeente krijgen een subsidie voor cultuureducatie. Deze scholen vallen ook onder het project Uurcultuur van Keunstwurk.

Kunst en cultuur
De gemeente heeft een potje voor eenmalige projecten. Kleine eenmalige projecten kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. Dit kunnen zij doen door middel van telefonisch contact op te nemen.

Contactgegevens

Contactpersoon Gemeente
Bezoekadres Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert
Postadres Postbus 2, 9172 ZS Ferwert
Telefoonnummer 0518 - 41 88 88