Menu
Mijn Keunstwurk

Gemeente De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren heeft meerdere subsidieregelingen voor verenigingen, stichtingen en instellingen uit de gemeente. Wij hanteren twee soorten subsidies: jaarlijkse en eenmalige subsidies.

Eenmalige subsidies

Eenmalige subsidie is bedoeld voor een eenmalige, kortdurende, opstartende activiteit. Ook als een kortdurende activiteit ieder jaar terugkeert, spreken we van eenmalige subsidie. Wij hebben eenmalige subsidiemogelijkheden voor culturele activiteiten, gezond opgroeien & sport en bewegen.

 

 • Subsidie culturele activiteiten 
  De stimuleringssubsidie culturele activiteiten is bedoeld voor eenmalige openbare activiteiten op het gebied van cultuur. De activiteit moet bijdragen aan een levendige en bruisende gemeente. U kunt hierbij denken aan een voorstelling, uitvoering, expositie of presentatie in de disciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst, fotografie, film, digitale kunst, letteren of erfgoed. Wilt u op tijd zekerheid of u subsidie krijgt voor uw activiteit? Vraag de subsidie dan minimaal 8 weken voor de activiteit aan.
 • Subsidie programmering culturele activiteiten
  De subsidie voor programmering culturele activiteiten kunt u aanvragen als u binnen gemeente De Fryske Marren een samenhangend geheel van culturele activiteiten organiseert. Uw organisatie verzorgt de programmering, maar niet de culturele activiteit. De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de kadernota cultuur.
 • Subsidie sport en bewegen
  Organiseert u binnen gemeente De Fryske Marren een eenmalige sport- en/of beweegactiviteit voor kwetsbare inwoners of Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)? Wilt u de kennis en kunde van uw sport- en/of beweegorganisaties gericht op kwetsbare inwoners vergroten? Of wilt u een nieuwe sport- en of beweegorganisatie in onze gemeente opstarten? Dan kunt u als sport- en beweegorganisatie een bijdrage vragen voor uw activiteit. De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn.
 • Overige eenmalige subsidies

  Wilt u een andere eenmalige subsidie aanvragen dan culturele activiteiten, sport en bewegen of inwonersinitiatieven? Maak dan gebruik van het formulier overige eenmalige subsidies. Hieronder vallen bijvoorbeeld eenmalige subsidies voor innovatieve projecten voor het sociaal domein, verkeersveiligheid of de restauratie van Rijksmonumenten met een publieksfunctie. De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn.

Jaarlijkse subsidie

Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.

Contactgegevens

Bezoekadres Herema State 1, 8501 AA Joure
Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure
Telefoonnummer 14 05 14