Mijn Keunstwurk

Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen kan jaarlijkse subsidie of een eenmalige subsidie verlenen aan:

Cultuurparticipatie
Activiteiten die een bijdrage leveren aan de in onderstaande maatschappelijke effecten kunnen voor een jaarlijkse subsidie of een eenmalige subsidie in aanmerking komen.
Actieve cultuurparticipatie dient een drieledig doel:

Cultuureducatie
Activiteiten die een bijdrage leveren aan de hier onder benoemde maatschappelijke effecten kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Muziekonderwijs
Muzikale vorming is één van de kernactiviteiten binnen cultuureducatie. Een bijzondere uitdaging ligt daarbij in de muzikale vorming in alle groepen van het basisonderwijs. Daarvoor worden nieuwe plannen ontwikkeld in samenwerking tussen de gemeente, Ritmyk Sintrum foar kuenst yn Fryslân en Akte2 Cultuur in bedrijf.

Kleinschalige culturele evenementen en culturele initiatieven
Het beleid op het gebied van kleinschalige culturele evenementen en culturele initiatieven heeft een tweeledig doel:

Activiteiten die een bijdrage leveren aan de onderstaande maatschappelijke effecten kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Contactgegevens

Contactpersoon Nynke Hoekstra
Bezoekadres Klantcontactcentrum (KCC) Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen
Postadres Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen
Telefoonnummer 14 0517