Mijn Keunstwurk

Gemeente Kollumerland

Gemeente Kollumerland heeft subsidieregelingen voor: Kunst en cultuur incidenteel, Subsidieregeling muziekvereniging, Cultuureducatie, Kunst- en cultuur projecten voor jongeren, Samenwerking kunst en cultuur verenigingen/instellingen.

Cultuureducatie
Projecten bedoeld om leerlingen in contact te brengen met kunst en cultuur, projecten waarbij ontmoetingen tussen leerlingen en uitvoerenden in verschillende kunst- en cultuurdisciplines tot stand worden gebracht.

Jongeren
Subsidieregeling voor kunst en cultuur projecten gericht op jongeren (4-25 jaar)

Samenwerking
Projecten waarbij samenwerking tussen verschillende verenigingen/instellingen en kunst- en cultuurdisciplines wordt gestimuleerd

Muziekverenigingen
Geldende subsidieregeling 2015 muziekvereniging
1. Basisbedrag per korps € 1.350,-
2. Per bespeeld instrument € 27,-
3. een bijdrage van 30% in de salariskosten van de dirigent/dirigente met een maximum van € 900,-
4. een bijdrage van 10% van de totale eigen inkomsten, t.w. contributies, acties en donaties met een maximum van € 540,-
De subsidie bedraagt 35% van het totaal van deze vier componenten

Met ingang van 2015 ontvangen zang- en toneelverenigingen geen gemeentelijke subsidie meer.

Contactgegevens

Contactpersoon Aukje Dijkstra
Bezoekadres Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum
Postadres Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefoonnummer 14 0511