Menu
Mijn Keunstwurk

Kansfonds

 

Wat is het probleem?

Elk jaar raken talloze mensen in onze samenleving achterop en buitengesloten. Mensen om wie niemand zich bekommert. Die worstelen met zulke complexe problemen, dat ze niet meer passen in regels en voorzieningen. Die de zorg mijden. En die niemand meer hebben die gelooft in wat ze wél kunnen. Deze mensen – jong en oud – zijn vastgelopen in het leven, om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. Ze worstelen met veel problemen tegelijkertijd of zijn in een uitzichtloze situatie beland, waarin zij op eigen kracht en zonder hulp nauwelijks verandering kunnen brengen. Tenzij er iemand naar hen omkijkt en in ze gelooft.

 

Visie en missie

(Visie) Wij geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen.

(Missie) Voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien.

 

Welke projecten

Wij weten dat hulp die dichtbij is en persoonlijk, het meeste effect heeft. Daarom steunen we plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk. Vooral als deze naadloos inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren. Al onze projecten spreken de kracht aan die mensen in zich hebben. Dat maakt hun zelfredzaamheid groter.

 

Hoe we werken
Onze strategie is om veelbelovende sociale initiatieven te vinden en verder te brengen. Het gaat dan specifiek om projecten die de kwetsbaarsten krachtiger maken door de hulpbronnen in henzelf en hun omgeving te versterken. Jaarlijks krijgen we vele aanvragen. Die beoordelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en op grond van heldere procedures. De projecten die we steunen, volgen we op de voet. We zetten evaluaties in, komen op projectbezoek en delen wat we van de projecten leren.

Ook zet Kansfonds versnellers in om urgente maatschappelijke problemen in de samenleving meer programmatisch op te pakken. We investeren langere tijd in vernieuwende initiatieven, wisselen tussen de projecten kennis en ervaring uit en we doen onderzoek naar wat werkt. Zo zetten we vaart achter de verbeteringen die zo hard nodig zijn. En bereiken we meer maatschappelijk resultaat. Op dit moment hebben we twee versnellers: (1) dak- en thuisloze jongeren en (2) inloophuizen.

Dit is wat we inbrengen om ons doel te bereiken:

  • Geld om sociale initiatieven mogelijk te maken
  • Onze expertise die ons in staat stelt om kansrijke projecten te herkennen en verder te brengen
  • Onze netwerken waarmee we mensen samenbrengen rond initiatieven en maatschappelijke uitdagingen

Projectaanvraag doen

Bij Kansfonds geloven we in een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Wil jij omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving die buitengesloten raken? Dien dan een projectaanvraag in bij Kansfonds.

Contactgegevens

Bezoekadres Utrechtseweg 40, 1213 TV Hilversum
Postadres Postbus 156, 1200 AD Hilversum
Telefoonnummer 035-6249651
E-mailadres info@kansfonds.nl